infolinia: 58 73 27 108
Cena
?
PROMOCJA 1600 PLN
Cena egzaminu
?
900 PLN
Czas trwania
?
2 dni
Poziom
Foundation
Punkty
n/a
Języki
?
PL, EN
EN

Szkolenie ITIL® 4 Foundation przygotowuje uczestników do zdania oficjalnego egzaminu.

Od 30 lat ITIL przewodzi środowisku ITSM dostarczając mu wytycznych i najlepszych praktyk zarządczych, szkoleń oraz ścieżek certyfikacyjnych. ITIL 4 dostosowuje większość istniejących praktyk ITSM do szerszego kontekstu bazującego na doświadczeniu klienta (ang. Customer experience), strumieniu wartości (ang. Value streams) oraz cyfrowej transformacji (ang. Digital transformation). ITIL 4 próbuje wykorzystać w tym doświadczenia Lean, Agile oraz DevOps. ITIL 4 wskazuje organizacjom wytyczne pozwalające sprostać obecnym wyzwaniom zarządzania usługami i wykorzystać w tym celu potencjał nowych technologii informatycznych. ITIL 4 został zaprojektowany, żeby zapewnić elastyczny, skoordynowany, zintegrowany oraz skuteczny system nadzoru (ang. Governance) oraz zarządzania usługami IT.

ITIL 4 Foundation jest pierwszą z serii książek ITIL 4 – najnowszej wersji najczęściej stosowanego na świecie zestawu praktyk ITSM. Odbiorcami tej publikacji mogą być zarówno osoby z IT jak i z biznesu, które stawiają swoje pierwsze kroki w zarządzaniu usługami jak i doświadczeni profesjonaliści znający wcześniejsze wersje ITIL oraz znający i stosujący inne zbiory najlepszych praktyk branżowych (np. DevOps, Agile, Scrum, Prince2).

ITIL 4 Foundation opisuje ramę zarządczą zarządzania usługowego ITIL4 (ang. service management framework) oraz sposoby, w jakich zaadoptowane zostały w niej nowoczesne sposoby pracy, najlepsze praktyki zarządzania oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii. ITIL 4 Foundation służy również jako materiał referencyjny dla praktyków w ich codziennej pracy oraz stanowi punkt wyjścia do dalszych studiów oraz do rozwoju zawodowego.

Dla kogo:

Szkolenie ITIL 4 Foundation przeznaczone jest dla:

 • Osób rozpoczynających swoja przygodę (drogę, karierę) w zarządzaniu usługami (ang. Service Management)
 • Menedżerów ITSM oraz osób aspirujących do roli Menedżerów ITSM
 • Osób silnie współpracujących z działem dostarczania usług (np. inne działy IT, takie jak zarządzanie produktem, development, digital content)
 • Posiadaczy certyfikatów ITIL w wersji 3, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę w zakresie kolejnej wersji ITIL

Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia ITIL 4 Foundation uczestnicy zdobędą wiedzę i kompetencje związane ze:

 • Zrozumieniem kluczowych pojęć zarządzania usługami oraz będą potrafili opisać podstawowe pojęcia związane z kreowaniem wartości za pomocą usług oraz zależności pomiędzy usługami
 • Zrozumieniem, w jaki sposób zasady (wytyczne) przewodnie ITILa (ang. Guiding principles) mogą pomóc organizacji przyjąć i zastosować najlepsze praktyki zarządzania usługami
 • Zrozumieniem czterech wymiarów zarządzania usługami
 • Zrozumieniem przeznaczenia oraz komponentów składowych systemu wartości usługi ITIL (ang. ITIL service value system)
 • Zrozumieniem zadań (aktywności) łańcucha wartości usługi (ang. Service value chain), sposobu w jaki te zadania wzajemnie działają oraz w jaki sposób wspierają one system wartości usługi
 • Zapamiętaniem celów oraz podstawowych pojęć 18 wybranych praktyk ITIL
 • Zrozumieniem szczegółów 7 kolejnych wybranych praktyk ITIL

Wymagania wstępne:

 • Brak wymagań formalnych
 • Doświadczenie w pracy w organizacji IT dostarczającej usługi IT będzie pomocne, ale nie jest wymagane

Metody szkoleniowe

Kliknij aby dowiedzieć się więcej na temat metody:

Miejsce Data Cena Język Metoda
Gdańsk 08-09.04.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Warszawa 08-09.04.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Wrocław 08-09.04.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Kraków
15-16.04.2019
PROMOCJA
1300 PLN
szkolenie tradycyjne
Wrocław 15-16.04.2019 PROMOCJA
1300 PLN
szkolenie tradycyjne
Warszawa
25-26.04.2019
PROMOCJA
1300 PLN
szkolenie tradycyjne
Kraków 06-07.05.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Poznań 06-07.05.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Gdańsk 16-17.05.2019 PROMOCJA
1300 PLN
szkolenie tradycyjne
Warszawa 16-17.05.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Gdańsk 03-04.06.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Warszawa 10-11.06.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Wrocław 17-18.06.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Kraków 24-25.06.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Gdańsk 08-09.07.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Warszawa 15-16.07.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Kraków 25-26.07.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Gdańsk 08-09.08.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Wrocław 22-23.08.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Gdańsk 05-06.09.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Warszawa 09-10.09.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Kraków 14-15.10.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne
Warszawa 28-29.10.2019 1600 PLN szkolenie tradycyjne

*ceny nie zawierają podatku VAT

Nie widzisz dogodnego terminu szkolenia? Zapytaj o termin

Program

Dzień 1

Module 1 – Course introduction
Module 2 – The Journey – transformation from ITIL 3 to ITIL 4
Lunch
Module 3 – Key concepts of service management
Module 4 – Guiding principles

Module 5 – Four dimensions

Dzień 2

Module 6 – ITIL service value stream
Module 7 – ITIL Practices
Lunch
Module 8 – Course summary
Module 9 - Exam (optional)

Organizacja

 • Preferowana sala z ustawieniem w podkowę, rzutnik, tablica, flipchart
 • Maksymalna liczba uczestników: 16
 • Szkolenie trwa od 9:00 do 17:00 każdego dnia
 • Istnieje możliwość zorganizowania sesji egzaminacyjnej pod koniec drugiego dnia szkolenia

Materiały szkoleniowe

Zostały przygotowane w oparciu o podręcznik ITIL 4 Foundation by Axelos. Bazują na wieloletnim doświadczeniu naszych trenerów w stosowaniu najlepszych praktyk ITSM. Umożliwiają solidne poznanie i zrozumienie ITIL4 oraz przygotowują uczestnika do zdania egzaminu na poziomie Foundation. W ich skład wchodzi:

 • Podręcznik uczestnika szkolenia zawierający prezentację szkoleniową
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania
 • Jeden egzamin próbny wraz z odpowiedziami oraz uzasadnieniem poprawności odpowiedzi
 • Oficjalny słownik terminów.

Materiały dostępne są w języku angielskim. Zostaną udostępnione każdemu uczestnikowi w formie elektronicznej na kilka dni przed szkoleniem, Dodatkowo organizacja szkolenia zostanie poprzedzona wysłaniem materiałów przedkursowych, które w optymalny sposób pomogą przygotować się do szkolenia. 

Istnieje możliwość domówienia papierowych materiałów szkoleniowych za dodatkową opłatą 150 PLN netto. 

Wymagane
szkolenie?
Forma Liczba pytań Próg
zdawalności
Język Czas trwania
no computer based 40 65%  /  60 min.

Dodatkowe informacje

 • Egzamin składa się z 40 pytań testowych, próg zdawalności: 65% (26 poprawnych odpowiedzi na 40 pytań).
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z książek. 
 • W przypadku zdawania egzaminu po angielsku kandydat, dla którego język angielski nie jest językiem ojczystym otrzymuje dodatkowe 15 minut czasu (w sumie 75 minut) oraz może korzystać ze słownika angielsko-polskiego. 
PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.