Znaki towarowe i prawa autorskie

ITIL® jest znakiem towarowym firmy AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited

Logo APMG International Change Management, Swirl Device są znakami handlowym APMG Group Ltd. Wykorzystanie tego znaku handlowego na tej stronie internetowej zostało autoryzowane wyłącznie w celach marketingowych. Wszelkie prawa zastrzeżone.

AgilePM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo APMG International AgilePM i Swirl Device jest znakiem handlowym The APM Group Limited, używanym za zgodą The APM Group Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo Swirl ™ jest znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Marka oraz oraz prawa do własności intelektualnej Kepner-Tregoe® stanowią własność Kepner-Tregoe.

ISACA® jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA (Information Systems Audit and Control Association).

COBIT® jest znakiem towarowym ISACA® zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Logo Open Group Certificati jest znakiem handlowym, a TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.