Znaki towarowe i prawa autorskie

ITIL® jest znakiem towarowym firmy AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited

APMG International Change Management™ - Logo APMG International Change Management, Swirl Device są znakami handlowym APMG Group Limited, użyte za zgodą The APM Group Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

AgilePM® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Agile Business Consortium Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo APMG International AgilePM i Swirl Device jest znakiem handlowym The APM Group Limited, używanym za zgodą The APM Group Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo Swirl ™ jest znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Marka oraz oraz prawa do własności intelektualnej Kepner-Tregoe® stanowią własność Kepner-Tregoe.

ISACA® jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA (Information Systems Audit and Control Association).

COBIT® jest znakiem towarowym ISACA® zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Logo Open Group Certificati jest znakiem handlowym, a TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.