infolinia: 58 73 27 108

ITIL jest powszechnie uznanym i akceptowanym podejściem do zarządzania usługami informatycznymi.

ITIL Peoplecert ATO

ITIL obecny jest na rynku od 30 lat. Stale rosnąca popularność powoduje, że ten zestaw dobrych praktyk postrzegany jest jako globalny standard zarządzania usługami informatycznymi.

Definiuje kompletny i spójny model organizacji IT zorientowanej na klienta i jego potrzeby. ITIL jest niezależny od wielkości organizacji, rodzaju obsługiwanej działalności biznesowej, czy wykorzystywanych technologii. Dostarcza jednoznacznego standardu terminologii, określającej zarówno procesy jak i występujące w nich role i funkcje.

Stosowanie najlepszych praktyk w zarządzaniu usługami IT przekłada się na wymierne korzyści dla organizacji. ITIL pokazuje w jaki sposób usprawniać usługi i procesy IT, jak zrozumieć i spełnić oczekiwania Klientów.

Pobierz broszurę w PDF Dowiedz się więcej

ITIL Foundation

ITIL 3 Foundation

ITIL 3 Foundation + Apollo13

ITIL 3 Foundation e-Learning

ITIL Practitioner

ITIL Practitioner

ITIL Intermediate Lifecycle

ITIL Intermediate Service Strategy Lifecycle

ITIL Intermediate Service Design Lifecycle

ITIL Intermediate Service Transition Lifecycle

ITIL Intermediate Service Operation Lifecycle

ITIL Intermediate Continual Service Improvement Lifecycle

ITIL Intermediate Capability

ITIL Intermediate SOA Capability

ITIL Intermediate PPO Capability

ITIL Intermediate RCV Capability

ITIL Intermediate OSA Capability

ITIL Expert

ITIL Managing Across the Lifecycle (MALC)

Korzyści z zastosowania praktyk ITIL:

 • ITIL to niemal 30 lat doświadczeń organizacji IT z całego świata, zarówno prywatnych jak i administracji publicznej
 • Spójny zestaw pojęć i zrozumiały język to lepsza komunikacja, zarówno wewnątrz organizacji, jak i z klientami i dostawcami
 • Całościowe podejście cyklu życia usługi, to lepsze zrozumienie i zaadresowanie potrzeb klientów
 • Większa skuteczność i wydajność usług, to zadowolenie klientów i obniżenie kosztów organizacji IT
 • Kompletny, uznany na całym świecie schemat certyfikacji ITIL pomaga potwierdzić
  i zweryfikować kompetencje
Zamknij opis

ITIL® 3

Poznaj powszechnie uznawane i najszerzej akceptowane podejście do zarządzania usługami IT, wykorzystywane przez największe organizacje na świecie.

ITIL jest powszechnie uznanym i akceptowanym podejściem do zarządzania usługami informatycznymi.

ITIL Peoplecert ATO

ITIL obecny jest na rynku od 30 lat. ITIL 4 dostosowuje większość istniejących praktyk ITSM do szerszego kontekstu bazującego na doświadczeniu klienta (ang. Customer experience), strumieniu wartości (ang. Value streams) oraz cyfrowej transformacji (ang. Digital transformation).

ITIL4 próbuje wykorzystać w tym doświadczenia Lean, Agile oraz DevOps. Wskazuje organizacjom wytyczne pozwalające sprostać obecnym wyzwaniom zarządzania usługami i wykorzystać w tym celu potencjał nowych technologii informatycznych. Został zaprojektowany, żeby zapewnić elastyczny, skoordynowany, zintegrowany oraz skuteczny system nadzoru (ang. Governance) oraz zarządzania usługami IT.

Dowiedz się więcej

ITIL 4 Foundation

ITIL 4 Foundation

ITIL 4 Foundation + MarsLander II®

ITIL 4 Managing Professional Transition

ITIL 4 Managing Professional Transition

ITIL 4 Managing Professional Transition Blended

ITIL 4 Managing Professional

ITIL 4 Specialist Create, Deliver and Support

ITIL 4 Specialist High Velocity IT

ITIL 4 Specialist Drive Stakeholder Value

ITIL 4 Strategic Leader

ITIL 4 Strategist Digital & IT Strategy

ITIL 4 Strategist Direct Plan and Improve

Korzyści z zastosowania praktyk ITIL:

 • ITIL to niemal 25 lat doświadczeń organizacji IT z całego świata, zarówno prywatnych jak i administracji publicznej
 • Spójny zestaw pojęć i zrozumiały język to lepsza komunikacja, zarówno wewnątrz organizacji, jak i z klientami i dostawcami
 • Całościowe podejście cyklu życia usługi, to lepsze zrozumienie i zaadresowanie potrzeb klientów
 • Większa skuteczność i wydajność usług, to zadowolenie klientów i obniżenie kosztów organizacji IT
 • Kompletny, uznany na całym świecie schemat certyfikacji ITIL pomaga potwierdzić
  i zweryfikować kompetencje
Zamknij opis

ITIL® 4

Poznaj wytyczne pozwalające sprostać obecnym wyzwaniom zarządzania usługami i wykorzystać w tym celu potencjał nowych technologii informatycznych.

Lean jest koncepcją zarządzania, sięgającą początków XX wieku. Umożliwia ona dostarczanie klientowi oczekiwanej wartości, przy obniżeniu zapotrzebowania na zasoby potrzebne do jej wytworzenia. 

LITA Lean IT Association

Polega na rozpoznawaniu i eliminowaniu czynności, które nie dodają wartości wytwarzanemu produktowi lub dostarczanej usłudze. Wykorzystując narzędzia i techniki Lean można skutecznie usprawnić organizację.

Lean IT jest rozszerzeniem tej koncepcji na obszar zarządzania informatyką w przedsiębiorstwie. To sposób myślenia i tworzenia kultury organizacyjnej skoncentrowanej na ciągłym doskonaleniu i wzajemnym szacunku. Lean IT jest związane z zarządzaniem produktami i usługami informatycznymi tak, aby zapewnić ich jakość i optymalizować koszty przez eliminację trzech rodzajów strat w organizacji:

 • MUDA – marnotrawstwo
 • MURA – nieregularność
 • MURI – nadmierne obciążenie
Pobierz broszurę w PDF Dowiedz się więcej

Lean IT Foundation

Lean IT Foundation

Lean IT Workshops

Korzyści z zastosowania Lean IT:

 • Lean IT to koncentracja na wartości dostarczanej Klientowi, dzięki wyeliminowaniu strat w organizacji
 • Lean IT to usprawnienia w obszarze zarządzania informatyką dzięki zastosowaniu sprawdzonych technik, narzędzi i koncepcji Lean
 • Lean IT to motywowanie ludzi do ciągłego działania i generowania pomysłów, co pozwala sprostać rosnącym wymaganiom dynamicznego rynku
 • Lean IT to dziesiątki lat doświadczeń liderów
  jakości, największych i najdoskonalszych przedsiębiorstw na świecie
 • Lean IT to sposób na uszczuplenie i usprawnienie procesów ITIL’owych
Zamknij opis

Lean IT

Dowiedz się jak zwiększyć wartość i wyeliminować straty w zarządzaniu informatyką w przedsiębiorstwie.

Kepner-Tregoe to metoda rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji stworzona w 1958 roku przez dwóch socjologów: Benjamina Tregoe i Charlesa Kepnera.

COBIT 5

Badali oni jakość podejmowanych decyzji i działań w trakcie sytuacji kryzysowych w Dowództwie Strategicznych Sił Powietrznych USA. W rezultacie badań stworzyli logiczny proces gromadzenia, organizowania i analizowania informacji. Metoda KT wykorzystywana jest m.in. przez Cisco Systems, Dell Computer Corporation, The Boeing Company, HP Company, Oracle Corporation, IBM Corporation i wiele innych.

Kepner-Tregoe to tzw. proces racjonalnego myślenia (rational thinking process), który ułatwia zbieranie, porządkowanie i przetwarzanie informacji w obszarze analizy sytuacji, problemów, decyzji i ryzyka.

Zastosowanie metody KT przekłada się na powtarzalność osiąganych rezultatów, większą skuteczność i wydajność działań, a przede wszystkim na skrócenie czasu i obniżenie kosztów rozwiązywania problemów.

Metoda KT przydatna jest zarówno osobom indywidualnym, jak i w ramach organizacji, podczas rozwiązywania złożonych problemów i podejmowania istotnych decyzji.

Pobierz broszurę w PDF

Kepner-Tregoe Foundation

Kepner-Tregoe Troubleshooting Foundations

Kepner-Tregoe Advanced

Kepner-Tregoe Problem Management

Kepner-Tregoe Major Incident Management

Korzyści z wykorzystania metody Kepner-Tregoe:

 • KT oferuje światowej klasy podejście, które sprawdza się w wielu organizacjach od ponad 50 lat.
 • Praktyczne wykorzystanie KT to unikalna szansa na trwałe zwiększenie efektywności i skuteczności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Zastosowanie podejścia KT to wzrost zadowolenia klientów oraz obniżenie kosztów wsparcia nawet o 40%.
 • KT to zadawanie właściwych pytań we właściwy sposób, co usprawnia komunikacjÍ zarówno z klientami jak i wewnątrz firmy.
 • KT to skuteczne narzędzie wspierające i uzupełniające implementację procesów ITIL. Dobre praktyki ITIL mówią co robić,  KT pokazuje jak.
Zamknij opis

Kepner-Tregoe®

Naucz się sprawdzonej metody ułatwiającej rozwiązywanie złożonych problemów i podejmowanie właściwych decyzji.

DevOps is an approach that brings together product development and IT operations to create more business value..

DevOps

DevOps emphasizes creating the right culture that enables communication and collaboration between product management, software development, and operations. Basing on the Agile and Lean principles DevOps helps to break the silos, create common understanding and generate more value from enterprise IT.

Szkolenia PeopleCert

DevOps Fundamentals

Szkolenia DASA

DASA DevOps Fundamentals

Symulacja DevOps

The Phoenix Project

Warsztaty DevOps

Leadership in DevOps

DevOps Experience

Korzyści z zastosowania DevOps:

 • Faster delivery of features required by business

 • More stable operating environments leading to less disruption

 • Improved communication and collaboration within IT

 • More time to innovate (rather than fix/maintain)

 • Higher employee engagement

 • Greater professional development opportunities

Zamknij opis

DevOps

Dowiedz się jak przełamać bariery i poprawić współpracę między rozwojem a utrzymaniem IT.

Agile Project Management

Agile Project Management nabiera coraz większego znaczenia i stanowi wiedzę dużej wagi w obecnym świecie zarządzania projektami. Praktycy coraz częściej decydują się stosować podejście zwinne realizując z sukcesem projekty, demonstrując przy tym szeroką wiedzę z zakresu technik oraz znajomości agile.

SAFe®

SAFe Scrum Master

SAFe Product Owner / Product Manger

SAFe for Teams

SAFe DevOps

AgilePM™ / DSDM

AgilePM Practitioner

AgilePM Foundation

PMI-ACP®

PMI Agile Certified Practitioner

PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile Practitioner

Warsztaty Agile

Becoming a Product Owner

Becoming a Scrum Master

Agile product development with Lean Startup

Korzyści z zastosowania zwinnego zarządzania projektami:

 • Zadowolenie Klienta wynikające z regularnego planowania i szybkiego dostarczania produktów zgodnych z wymaganiami

 • Stworzenie warunków do efektywnej i stałej współpracy Klienta z zespołem wytwórczym w czasie trwania projektu

 • Podniesienie jakości pracy dzięki interakcji i wzmocnieniu komunikacji w zespole projektowym

 • Zwiększenie możliwości rozwoju i samoorganizacji kreatywnych zespołów wytwórczych

 • Łatwiejsze wprowadzanie zmian w projekcie

 • Prosta i wydajna organizacja pracy oparta na zaufaniu

Zamknij opis

Agile™

Poznaj zwinne metody zarządzania projektami i osiągaj szybkie rezultaty w niezwykle elastyczny sposób.

PRINCE2 (Projekty w sterowalnym środowisku, ang. Projects IN Controlled Environments) to ustrukturyzowana metodyka zarządzania projektami.

Metodyka PRINCE2 oparta jest na doświadczeniach pochodzących z tysięcy projektów oraz wkładzie wniesionym przez niezliczonych sponsorów projektów, kierowników projektów, zespoły projektowe, naukowców, szkoleniowców i konsultantów.

Metodyka PRINCE2 sprawdza się w projektach dowolnej branży, w organizacjach dowolnej wielkości, zarówno o charakterze komercyjnym, jak i w administracji publicznej. 

Definiuje spójny zestaw ról i odpowiedzialności, dostarcza wspólny język pojęć oraz określa strukturę raportów i produktów projektu. Opisuje zintegrowany zestaw zasad, tematów, procesów, które dostosowywane są do środowiska prowadzenia projektu.

Pobierz broszurę w PDF Dowiedz się więcej

PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Practitioner

PRINCE2® Practitioner 6 edycja

Korzyści z zastosowania PRINCE2:

 • To sprawdzone praktyki w zarządzaniu projektami, które są wykorzystywane w 150 państwach na wszystkich kontynentach
 • Spójny zestaw ról i procesów, to lepsza komunikacja i łatwiejsze określanie odpowiedzialności w przedsięwzięciach
 • Koncentracja na produktach dostarczanych przez projekt to zwiększenie korzyści wynikających z inwestycji
 • Zaangażowanie interesariuszy w proces planowania i realizacji projektu to zwiększone zadowolenie z rezultatów przedsięwzięć
 • Rozpoznawalna na całym świecie certyfikacja to możliwość potwierdzenia i zweryfikowania kompetencji w obszarze zarządzania projektami
Zamknij opis

PRINCE2®

Dowiedz się jak skutecznie zarządzać projektami i poznaj najlepsze praktyki w tej dziedzinie.

PMI® / PMBOK® Guide

Project Management Institute (PMI)® to wiodąca międzynarodowa organizacja członkowska non-profit działająca w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelami. Najbardziej popularny standard PMI® - PMBOK® Guide, to fundament profesji zarządzania projektami.

PMI® opracowuje standardy zarządzania projektami, wydaje międzynarodowe certyfikaty kompetencyjne, prowadzi badania oraz umożliwia wymianę wiedzy. Głównym celem stowarzyszenia PMI® jest promowanie zarządzania projektami oraz roli kierownika projektów jako niezbędnego narzędzia w drodze do sukcesu każdej organizacji. PMBOK® Guide —Fifth Edition to przodujący globalny standard, zawierający najlepsze praktyki i odzwierciedlający trendy i bieżące zmiany w zarządzaniu projektami.

PMBOK® Guide

Przygotowanie do egzaminu CAPM®

Przygotowanie do egzaminu PMP®

Wprowadzenie do PMBOK® Guide

Korzyści z zastosowania PMBOK® Guide:

 • Standard tworzony przez praktyków pochodzących z różnych branż oraz regionów świata (PMI® jest obecny w 201 krajach i terytoriach), co gwarantuje, że  wiedza w nim zawarta jest aktualna i zgodna z najnowszymi światowymi trendami w dziedzinie zarządzania projektami.

 • Dostarcza Kierownikom Projektów praktyk, narzędzi i technik niezbędnych do osiągnięcia sukcesu oraz dojrzałości procesów zarządzania projektami.

 • Standard, a nie metodyka, co zapewnia, że ramy pracy projektowej, czy metodyki zgodne z PMBOK® Guide są elastyczne i dostosowane do potrzeb każdej organizacji oraz uwzględniają najnowsze trendy i zmiany w zarządzaniu projektami.

 • Certyfikat PMP® jest najbardziej rozpoznawalnym certyfikatem na świecie, a osoby tytułujące się nim można znaleźć wśród kierowników koordynujących projekty na całym świecie, w odróżnieniu od pozostałych certyfikacji, które zazwyczaj są bardziej popularne w  wybranych branżach czy regionach świata.

   

Zamknij opis

PMI® / PMBOK® Guide

Poznaj PMBOK® Guide i zwiększ szanse powodzenia projektów.

To zbiór najnowszych wytycznych stowarzyszenia ISACA w obszarze strategii i kontroli IT. COBIT rozwijany i używany jest od niemal 15 lat.

COBIT 5

Bazuje na doświadczeniu firm i użytkowników z obszarów biznesu, IT, ryzyka, bezpieczeństwa oraz audytów. Pomaga realizować cele w obszarze zarządzania i kontroli nad technologiami informatycznymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach.

Pokazuje jak najlepiej wykorzystać technologie informatyczne przy utrzymaniu równowagi pomiędzy realizowanymi korzyściami, a optymalizacją poziomu ryzyka oraz wykorzystania zasobów.

COBIT 5 to zintegrowana struktura:

 • Obejmuje wszystkie obszary działania przedsiębiorstwa
 • Uwzględnia istniejące na rynku standardy i dobre praktyki
 • Prosta architektura dla złożonych organizacji
 • Pomaga zaspokoić potrzeby różnych interesariuszy

Program i materiały wykorzystywane na naszych szkoleniach
stworzył Gary Hardy – jeden z głównych autorów książek COBIT 5.

Pobierz PDF Dowiedz się więcej

COBIT 5 Foundation

COBIT 5 Foundation

COBIT 5 Foundation e-Learning

COBIT 5 Advanced

COBIT 5 Implementation

COBIT 5 Assessor

Korzyści ze stosowania COBIT 5:

 • COBIT 5 to najlepsze wykorzystanie zdolności i zasobów IT do realizacji celów biznesowych
 • Znakomite uzupełnienie dla istniejących standardów i dobrych praktyk, m. in. ITIL, TOGAF, PRINCE2
 • Obiektywna ocena dojrzałości procesów IT, dzięki zastosowaniu standardu ISO 15504.
 • To podejście do audytu IT rekomendowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (rekomendacja D).
 • COBIT 5 to zebrane doświadczenia i wiedza ekspertów z całego świata.
Zamknij opis

COBIT® 5

Poznaj zbiór najnowszych wytycznych stowarzyszenia ISACA w obszarze strategii, kontroli i zarządzania informatyką w przedsiębiorstwie.

AXELOS RESILIA™: Cyber Resilience Best Practice.

Informacje to dziś jedne za najważniejszych zasobów każdej organizacji i coraz częściej są obiektem cyber-ataków. Cyber odporność (cyber-resilience) polega na odpieraniu, odpowiadaniu i przywracaniu informacji po cyber-atakach. To wymaga zrównoważonego i jednolitego podejścia w całej organizacji - RESILIA buduje świadomość, wiedzę i umiejętności, które pozwalają na bardziej efektywne zabezpieczenie krytycznych zasobów informacyjnych.
 
Dodanie RESILIA do istniejącego zestawu najlepszych praktyk w zarządzaniu, m.in. ITIL® oraz PRINCE2®, zapewnia spójność cyber odporności we wszystkich aspektach nowoczesnego biznesu. Aktywną i skuteczną cyber odporność uzyskuje się poprzez właściwe połączenie ludzi, procesów i technologii.
Dowiedz się więcej

RESILIA Foundation

RESILIA Foundation

RESILIA Practitioner

RESILIA Practitioner

Korzyści z zastosowania RESILIA:

 • Holistyczne podejście do zapewnienia odporności zasobów informacyjnych organizacji na cyber-zagrożenia.

 • Personel wyposażony w wiedzę i umiejętności potrzebne do zminimalizowania szkód spowodowanych naruszeniem bezpieczeństwa

 • Najlepsze praktyki w zakresie cyber odporności dopasowane i zintegrowane z istniejącymi procesami w organizacji

 • Zwiększona wiarygodność i zaufanie zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród klientów oraz dostawców.

Zamknij opis

RESILIA™

Dowiedz się jak poprawić cyber-odporność swojej organizacji i jak zabezpieczyć się przed cyber-atakami.

Cloud computing zmienia funkcjonowanie organizacji IT oraz to, w jaki sposób oferują usługi swoim klientom. 

COBIT 5

Większość firm analizuje obecnie potencjał wynikający z zastosowania chmury obliczeniowej, poszukując większej elastyczności, skalowalności a nawet nowych możliwości biznesowych.

Właściwe określenie wpływu zastosowania modelu cloud computing w złożonej organizacji jest kluczowe, a niepewność, związana z brakiem podstawowej wiedzy o cloud computingu często wywołuje wewnętrzny opór wobec zmian.

Aby pomóc swoim Klientom sprostać tym wyzwaniom, Conlea oferuje profesjonalny program szkoleń i certyfikacji zatwierdzony przez Cloud Credential Council.

Dowiedz się więcej

Cloud Associate

Cloud Technology Associate

Program szkoleń i certyfikacji ułatwia wdrażanie modelu Cloud. Został on opracowany w oparciu o trzy główne zasady:

 • Niezależny od dostawców rozwiązań — Pomaga dokonać właściwego wyboru dostawcy Cloud. Przed rozpoczęciem wdrażania chmur obliczeniowych, ważne jest zrozumienie podstawowych zasad, kluczowych pojęć oraz uniwersalnej terminologii.
 • Ułatwia implementację rozwiązań - Uświadomienie korzyści i ryzyk związanych z zastosowaniem modelu Cloud stanowi podstawę niezbędną do akceptacji modelu Cloud, skraca
  czas implementacji i zapewnia bezpieczne wdrożenie.
 • Wykracza poza IT - Koncentruje się na najważniejszym celu - realnych korzyściach biznesowych. Wzajemne zrozumienie potrzeb biznesowych i rozwiązań cloud jest niezbędne dla powodzenia implementacji modelu Cloud.
Zamknij opis

Cloud Associate

Sprawdź jak najlepiej i najpewniej wykorzystać potencjał chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwie.

VeriSM™ opisuje, w jaki sposób organizacja może zdefiniować zasady zarządzania usługami, a następnie użyć zróżnicowanych praktyk zarządczych w celu ciągłego dostarczania wartości.

ITIL Peoplecert ATO

VeriSM™ opisuje podejście do zarządzania usługami z poziomu organizacji, patrząc od początku do końca a nie tylko skupiając się na jednym departamencie, procesie biznesowym czy jednostce organizacyjnej. Stosując model VeriSM™ organizacja, może w sposób elastyczny przyjąć wiele praktyk w zakresie zarządzania, aby dzięki temu dostarczać odpowiedni produkt lub usługę we właściwym czasie swoim konsumentom.

Umożliwia odpowiednie dostosowanie podejścia w zależności od rodzaju działalności przedsiębiorstwa, wielkości organizacji, priorytetów biznesowych, kultury organizacyjnej – a nawet charakteru indywidualnego projektu lub usługi, nad którym pracujesz.

Zamiast skupiać się na jednym, z góry narzuconym sposobie wykonywania pracy, VeriSM™ pomaga organizacjom reagować na zmieniające się potrzeby swoich klientów i ciągl edostarczać wartość, dzięki zintegrowanym praktykom zarządzania usługami.

veriSM Foundation

veriSM Foundation

Korzyści z zastosowania praktyk veriSM:

 • Wykorzystanie wielu praktyk zarządczych, w celu dostarczania klientom odpowiedniego produktu lub usługi we właściwym czasie
 • Pomoc organizacjom w reagowaniu na zmieniające się potrzeby swoich klientów oraz ciągłe dostarczanie im wartości biznesowej
 • Zdefiniowanie zasad zarządzania usługami
 • Stworzenie elastycznego modelu operacyjnego, który skutecznie pomaga Tobie i Twojej organizacji uzyskać pożądane rezultaty biznesowe
Zamknij opis

veriSM™

Poznaj nowe podejście, które pomoże Ci stworzyć elastyczny model operacyjny, będący dla Ciebie i Twojej organizacji skuteczny i pomocny w uzyskaniu pożądanych rezultatów biznesowych.

Zarządzanie Ryzykiem M_o_R® (Management of Risk) jest częścią portfela Najlepszych Praktyk opublikowanego przez AXELOS Ltd.

Management of Risk

M_o_R rozważa ryzyko z różnych perspektyw w organizacji: strategicznej, programu, projektu i operacyjnej. Chociaż powiązane jest z innymi Najlepszymi Praktykami AXELOS, respektuje role, obowiązki i terminologie używane poza dyscyplinami zarządzania programami i projektami.

Ryzyko jest połączeniem prawdopodobieństwa wystąpienia postrzeganego zagrożenia lub możliwości oraz stopnia ich wpływu na cele. W powyższej definicji słowo „zagrożenie" oznacza niepewne wydarzenie, które może wywrzeć w przyszłości negatywny wpływ na cele lub korzyści, natomiast słowo „możliwość" oznacza niepewne wydarzenie, które może wywrzeć w przyszłości pozytywny wpływ na cele lub korzyści.

Dowiedz się więcej

M_o_R Foundation

M_o_R Foundation

Korzyści z zastosowania M_o_R:

 • Zwiększenie przewagi konkurencyjnej oraz zwiększenie świadomości ryzyka poprzez zarządzanie potencjalnymi problemami i możliwościami.
 • Polepszenie wyników poprzez zmniejszenie marnotrawstwa i nadużyć oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów.
 • Lepsze zarządzanie działaniami warunkowymi/awaryjnymi i obsługi oraz zwiększenie prawdopodobieństwa zrealizowania inicjatyw zmiany.
 • Zestawienie razem zasad, podejścia i procesu ze zbiorem powiązanych kroków/etapów i wskazówek do bardziej szczegółowych źródeł porad dotyczących technik i specjalizacji zarządzania ryzykiem w celu opracowania mapy ścieżek zarządzania ryzykiem.
 • Określenie, ocena i kontrola ryzyka, w celu efektywnego nim zarządzania.
Zamknij opis

M_o_R®

Dowiedz się jak identyfikować, oceniać, kontrolować ryzyko oraz podejmować decyzje oparte o właściwe informacje.

Change Management

Change Management

The change management profession is no longer in its infancy. Readily identifiable in organizations and in business literature it is no longer reliant on parent disciplines such as organizational development or project management.

Change management is itself in a state of change and growth - the number of jobs is increasing and organizations are actively seeking to build their change management capability.

Dowiedz się więcej

CMI / APMG

Change Management Foundation

Change Management Practitioner

Zamknij opis

Change Management™

Osiągaj sukces we wdrażaniu zmian i rozwiń umiejętności zarządzania zmianą organizacyjną.

Bringing one’s complete attention to the present experience on a moment-to-moment basis

Becoming a mindful leader isn't easy. Yet there is an alternative to just leading from the top down. It's leading from the inside out. That's what mindful leadership is all about. It's about creating the space in your life to cultivate self-awareness and compassion, and leading with authenticity in a way that inspires and serves others. Through Mindful Leadership, we can transform our own lives, our teams, our clients - and the world by being more present, reducing stress, increasing productivity and driving performance.

Mindful Leadership

Design Thinking Your Life (Career)

Mindful Leadership Level 1

Mindful Leadership Level 2

Mindful Leadership Level 3

Key benefits of applying Mindful Leadership:

 • Self-awareness, mindfulness and self-management
 • Compassion for yourself and others
 • Personal authority and inner confidence
 • Knowledge of, and confidence to lead from, your highest values
 • Authenticity, openness and trust
 • Confident modeling of your vulnerability, humility, intuition and empathy
 • Resilience, resourcefulness and flexibility
 • Ability to foster collaboration, creativity, innovation and risk-taking
 • Deep listening and inclusivity
 • Your ability to foster connection, engagement and well-being in the workplace
Zamknij opis

Mindful Leadership

Paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally.

ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.