Loading...

Program szkolenia

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedź znajdziesz w artykule Co to jest SAFe? Wszystko o Scaled Agile Framework.

Dostępne materiały podczas szkolenia są certyfikowane przez instytucję SAFe. Materiały są zamawiane przed potwierdzonym szkoleniem. Wszystkie są w języku angielskim.

Egzamin składa się z 45 pytań, z których każde umożliwia zdobycie jednego punktu. Próg zdawalności: 75% (34 punktów na 45 możliwych do uzyskania).

Do egzaminu mogą podejść osoby, które odbyły dane szkolenie SAFe Product Owner / Product Manager.

Uczestnicy po szkoleniu otrzymują voucher na egzamin online, który jest ważny przez 30 dni od momentu otrzymania.

Czas trwania egzaminu: 90 minut

Podczas egzaminu nie można korzystać z podręcznika lub internetu

Szkolenie "SAFe Product Owner / Product Manager" pomoże menedżerom produktu i właścicielom produktów zrozumieć ich obowiązki w ramach organizacji SAFe. Podczas tego dwudniowego kursu uczestnicy zyskają dogłębne zrozumienie „Pociągu Zwinnego Dostarczania” (ART) a przede wszystkim sposobu, w jaki zapewnia on wartość w skali całej organizacji pracującej w formule SAFe.

Nauczą się także, jak stosować Lean Thinking do pisania Epics, dzielenia ich na Features i User Stories, planowania i pracy iteracyjnej, a także planowania Inkrementu Programu (PI). Uczestnicy zapoznają się z koncepcją Continuous Delivery Pipeline oraz filozofią DevOps, dowiedzą się jak skutecznie synchronizować się jako właściciele i menadżerowie produktu, przyswoją praktyczne metody jak nieustannie ulepszać ART.

Szkolenie adresowane jest do osób, które:

 • chcą zdobyć wiedzę potwierdzoną renomowanym certyfikatem SAFe Product Owner/ Product Manager
 • odpowiadają za dostarczenie części lub pełnego produktu dla dużej grupy użytkowników
 • są liderami zespołów pracujących równocześnie i wspólnie nad rozwojem produktu
 • interesują się technikami wielopoziomowego zarządzania wymaganiami
 • chcą pełnić kluczową rolę w transformacji zwinnej w dużej organizacji
 • chcą poznać najpopularniejszą wykładnię agile@scale

 • Brak formalnych wymagań wstępnych
 • Praktyczna znajomość metodyki Scrum
 • Uczestnicy w organizacji pełnią rolę lidera, eksperta lub managera

W sali szkoleniowej zachowane są wszystkie wymogi takie jak:

 • odstępy między siedzeniami,
 • jednorazowe rękawiczki, płyn do dezynfekcji oraz jednorazowe maseczki,
 • tablica informacyjna w związku ze stanem epidemii,
 • jednorazowe zestawy naczyń oraz słodki poczęstunek w oryginalnych opakowaniach,
 • woda tylko butelkowana.

Przed przystąpieniem do szkolenia, w dniu jego rozpoczęcia uczestnik musi wypełnić i podpisać ankietę o swoim stanie zdrowia.

Zobacz dokument z pełnym opisem zasad bezpieczeńtwa podczas szkolenia.

Główną platformą do przeprowadzenia szkolenia online z której korzystamy jest MS Teams. Możemy również przeprowadzić szkolenie na platformie Zoom oraz Webex na specjalne życzenie.

Podczas szkoleń wykorzystujemy również takie narzędzia jak Miro (do wspólnej pracy uczestników), Quizy (platforma Easy LMS) oraz stosujemy pracę w podgrupach. 

Na 7 dni przed szkoleniem uczestnik otrzymuje zaproszenie wraz z dostępem do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, oraz linkiem do platformy, na której odbywać będzie się spotkanie.

Najważniejsze wartości

package icon

Praktyczna wiedza, która pomoże Twojemu zespołowi rosnąć

package icon

Międzynarodowy certyfikat uznawany na całym świecie

package icon

Poznanie uczestników szkolenia z podobnymi wyzwaniami.

package icon

Spotkanie z ludźmi, którzy mogą mieć gotowe rozwiązania na Twoje problemy.

Czego nauczysz się w trakcie szkolenia SAFe Product Owner / Product Manager?

 • Będziesz potrafić kreować mierzalną wartość w pełnym procesie tworzenia złożonego produktu.
 • Zrozumiesz jak zaimplementować SAFe do skalowania rozwoju produktu zgodnie z Lean i Agile.
 • Nauczysz się zarządzać wymaganiami w skali oraz demonstrować dostarczaną wartość.
 • Rozpoznasz zakres obowiązków w ramach Lean Portfolio Management.
 • Poznasz najlepsze praktyki przewodzenia dostawom wartości w cyklach kilku iteracji.

Certyfikacja

SAFe Product Owner/Product Manger to kolejny krok
na ścieżce certyfikacji SAFe
ITIL

SAFe Product Owner/Product Manger

ITIL

SAFe Scrum Master

czytaj więcej...

ITIL

Leading SAFe

czytaj więcej...

ITIL

SAFe for Teams

czytaj więcej...

ITIL

SAFe DevOps

czytaj więcej...

ITIL

SAFe Release Train Engineer RTE

czytaj więcej...

Opinie o szkoleniach Conlea

Dziękuję za szkolenie! Dawno nie uczestniczyłam w tak świetnie przygotowanym i przeprowadzonym szkoleniu!

Sabina Grabowska

Sabina Grabowska

Incident Coordinator

Praktyczna wiedza trenera wzbogacona o przykłady z życia!

Bart Trzęsicki

Bartosz Trzęsicki

Global Transformation/Change Lead

Trener wykazał się dużym doświadczeniem, a nie tylko wiedzą teoretyczną.

0 (17)

Dominika Pacyna

Service Architect

Dobrze przygotowany trener, który potrafi odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania, ćwiczenia praktyczne.

0 (18)

Monika Kudaj

Major Incident Manager

Zdobyłam wiele narzędzi, aby móc lepiej wykonywać swoją pracę i doskonalić się.

Cátia Nunes

Cátia Nunes

Major Incident Process Lead

Trener był bardzo angażujący i wchodził w interakcję z każdym z osobna, pomimo braku bezpośredniego kontaktu i bycia online.

Alan Davies

Alan Davies

Lead Solution Architect