infolinia: 58 73 27 108
Cena od
2100 PLN
Cena egzaminu
Program szkolenia
nie zakłada egzaminu
Czas trwania
2 dni
Poziom
Foundation
Punkty
n/a
Języki
?
PL, EN

Zrozum rolę Product Ownera w Scrumie i w biznesie oraz poznaj praktyczne narzędzia, które Product Owner może używać w swojej codziennej pracy na różnych etapach życia produktu

Scrum jasno precyzuje, co należy do odpowiedzialności Product Ownera. Nie odpowiada jednak na pytanie, jak tę rolę powinien on realizować. Podczas 2-dniowego szkolenia zrozumiesz co i jak Product Owner powinien robić, by realizować swój obowiązek maksymalizowania wartości produktu.

Dzięki szkoleniu zrozumiesz, jakich praktycznych narzędzi może użyć Product Owner na różnych etapach życia produktu (np. Lean Canvas), jak optymalizować wartość biznesową (np. za pomocą gry symulacyjnej do nauki podejścia Lean Startup), jak dbać o spójność prac z wizją produktu (np. Impact Mapping), jak formułować wymagania (User Stories), jak monitorować postęp prac (np. Cumulative Flow Diagram), jak tworzyć Product Backlog i go priorytetyzować (np. Story Mapping, Cost of Delay).

W formule warsztatowej będziesz miał okazję przećwiczyć wykorzystanie tych narzędzi, zrozumieć kontekst ich użycia, by samodzielnie zgłębiać techniki pracy Product Ownera. Dodatkowo, poruszony zostanie aspekt przywództwa i jak Product Owner swoją postawą i zachowaniem oddziaływuje na interesariuszy i Zespół Scrumowy.

Dla kogo

 • przede wszystkim Product Ownerów lub ludzi aspirujących do roli Product Ownerów
 • Project Managerów, którzy chcą poznać praktyczny aspekt pracy Product Ownera
 • Scrum Masterów / Agile Coachów, którzy chcą lepiej wspierać Product Ownerów w ich pracy
 • Product Managerów, Head of Product lub Chief Product Officerów, którzy nie pełnią roli Product Ownera, ale są liderami zespołów produktowych

Cele i korzyści

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • rozumiał dogłębnie rolę Product Ownera w Scrumie i w biznesie
 • znał praktyczne zastosowanie narzędzi, które Product Owner może używać w swojej codziennej pracy na różnych etapach życia produktu (na poziomie strategicznym i taktycznym)

Wymagania wstępne

 • Znajomość metodyki Scrum (na poziomie opisanym w Scrum Guide).

Metody szkoleniowe

Kliknij aby dowiedzieć się więcej na temat metody:

Nie widzisz dogodnego terminu szkolenia? Zapytaj o termin

Program

Dzień 1-2

 1. Scrum w pigułce
 2. Rola Product Ownera w Sprincie
  1. Product Backlog Refinement
  2. Planowanie
  3. Daily Scrum
  4. Review
  5. Retrospekcja
 3. Podstawowe narzędzia Product Ownera
  1. Product Backlog i Product Backlog Refinement
  2. Rozumienie Sprint Backlog przygotowanego przez Zespół Deweloperski
  3. Definition of Ready
  4. Definition of Done
  5. Przyrost produktu
 4. Zaawansowane narzędzia Product Ownera
  1. Cele i miary
  2. Techniki odkrywania problemów (ang. Problem-Solution fit)
  3. Techniki odkrywania rozwiązania (ang. Product-Market fit)
   1. Poszukiwanie wartości dla klienta na przykładzie Lean Startup
    1. Gra symulacyjna Playing Lean (3h)
    2. Podstawy Lean Startup
    3. Techniki weryfikacji zainteresowania, rozwiązania i płatności
  4. Impact Mapping jako przykład planowania strategicznego
  5. Lean Canvas jako przykład formułowania modelu biznesowego produktu
  6. Definiowanie wymagań
   1. User Stories oraz Story Mapping
   2. Estymacja przez Zespół na przykładzie Planning Poker i sens estymacji
  7. Cost of Delay i Cost of Delay Divided by Duration jako przykład priorytetyzacji
 5. Monitorowanie postępu prac i zarządzanie przepływem
  1. Release burn-down
  2. Cumulative Flow Diagram
 6. Aspekty przywódcze w roli Product Ownera
  1. Praca z interesariuszami
  2. Praca w Zespole Scrumowym (z Zespołem Deweloperskim i Scrum Masterem)

Organizacja

 • Liczba dni: 2
 • Maksymalna liczba uczestników: 12
 • Szkolenie trwa od 9:00 do 17:00

Materiały szkoleniowe

 • Podręcznik uczestnika szkolenia zawierający prezentację szkoleniową oraz referencje do materiałów źródłowych
 • Notatnik
 • Tomasz Pająk

  Tomasz Pająk

  Trener DevOps, Agile

  Zawodowo związany z tworzeniem systemów dla branży finansowej- systemów bankowości elektronicznej i płatności mobilnych. Jako Head of Engineering w DNA Poland odpowiada za budowanie organizacji pozwalającej startupom i większym firmom rozwijać produkty cyfrowe oraz przechodzić transformacje cyfrowe. Jako DevOps i Agile Lead w Conlea odpowiada merytorycznie za wspomniane obszary pomagając klientom Conlei budować organizacje szybciej reagujące na zmianę. Specjalizuje się w tworzeniu firm o dużej przepustowości (ang. high-performing organizations), zarządzaniu procesami transformacji oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej z użyciem metod Agile i DevOps. Speaker na wielu międzynarodowych konferencjach (m.in. Agile Cambridge, DevOpsDays, Agile Management Congress, Agile Lean Europe) i autor artykułów w międzynarodowym serwisie InfoQ.

  Tomasz prowadzi następujące szkolenia:

  PDF
 • Maciej Sowiński

  Maciej Sowiński

  Jako trener przeszkolił już ponad 200 osób z tematów takich jak: Scrum, Kanban, zwinne zarządzanie, zwinne przywództwo.

  Maciej Sowiński zajmuje się Scrumem i zwinną organizacją pracy od 2010 roku, od 2014 roku jako agile coach i trener. W tym czasie pracował dla korporacji , spółek skarbu państwa , startupów i software housów . Zarówno w Polsce jak i w Niemczech, Danii, Anglii. 

  Maciej prowadzi następujące szkolenia:

  PDF
 • Damian Rutkiewicz

  Damian Rutkiewicz

  Akredytowany trener Agile Project Management, PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®).

  Ze światem zarządzania projektami związany od 2010 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno jako kierownik projektu, scrum master i agile coach. Obecnie pracuje jako konsultant dobrych praktyk prowadzenia projektów i trener, pomagając zespołom dobrać i wprowadzić odpowiednie praktyki do ich środowiska projektowego. Certyfikowany PMI-ACP, PSM II, PSPO, SPS, Prince 2. Wykorzystuje doświadczenie z różnych podejść w tworzeniu hybryd, dopasowanych do wymogów sytuacji.

  Damian prowadzi następujące szkolenia:

  PDF
 • Grzegorz Regliński

  Grzegorz Regliński

  SAFe Program Consultant, Scrum, Agile

  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem projektami w środowisku zwinnym.  Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w branży IT jako developer, analityk, menedżer, trener i konsultant. Współpracował z firmami z różnych sektorów, działających w Polsce i zagranicą. Brał udział w projektach implementujących metodyki zwinne dla zespołów i organizacji.

  Zrealizował liczne projekty konsultingowe i programy implementacyjne związane z wdrażaniem najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami oraz zmianami organizacyjnymi. Ewangelista Agile z bogatym praktycznym doświadczeniem w rozwiązaniach skalujących procesy i frameworki zwinne.

  Grzegorz prowadzi następujące szkolenia:

  PDF
ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.