infolinia: 58 73 27 108
?

Cena - tradycyjne
3400 PLN PROMOCJA

Cena - blended
3100 PLN

Cena egzaminu
?
1300 PLN
Czas trwania
?
4 dni lub
2,5 dnia + 16h
Poziom
Intermediate
Punkty
?

4 ITIL
Języki
?
PL, EN
EN

W trakcie szkolenia uczestnik zgłębi praktyczne aspekty cyklu życia usługi i procesów związanych z umowami i ofertami usług oraz ich dostarczaniem.

Główny nacisk położony jest na procesy strategiczne i taktyczne, ich projektowanie, implementację, zarządzanie, mierzenie, doskonalenie oraz metody i podejścia do ich realizacji w praktyce. Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem licznych przykładów, studiów przypadku z życia codziennego z aktywnym udziałem kursantów. Przygotowuje ono uczestnika do zdania egzaminu ITIL® SOA Capability.

Szkolenie dostępne jest w dwóch formach: tradycyjne 4-dniowe oraz blended 2,5 dniowe. Szkolenie blended to optymalne połączenie metod przekazywania wiedzy oraz jej stosowania w praktyce. Uczestnicy kończą szkolenie e-learning w dogodnym dla siebie czasie zdobywając wiedzę teoretyczną. Następnie uczestniczą w interaktywnych zajęciach z trenerem, które pozwalają na weryfikację zrozumienia oraz zastosowanie poznanej teorii.

Dla kogo

 • Pracownicy i kadra kierownicza działów IT oraz firm dostarczających usługi informatyczne, w szczególności: 
  • właściciele procesów lub usług IT
  • kierownicy i koordynatorzy zespołów
  • konsultanci i audytorzy IT
 • Osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje w obszarze zarządzania usługami informatycznymi i uzyskać certyfikat ITIL Intermediate
 • Osoby, które dążą do uzyskania certyfikatu ITIL Expert

Cele i korzyści

Szkolenie ITIL® Service Offerings and Agreements Capability (SOA) ma na celu zapoznanie uczestnika z następującymi tematami: 

 • Zarządzanie usługą jako praktyka, zasady i cele utrzymania usługi.
 • Rola umów i ofert usług w dostarczaniu usług IT.
 • Współzależności pomiędzy omawianymi procesami, a pozostałymi procesami cyklu życia usługi.
 • Aktywności, metody i funkcje wykorzystywane w procesach operacyjnych.
 • Zastosowanie procesów, aktywności i funkcji związanych z umowami i ofertami usług do osiągnięcia efektywności i wydajności operacyjnej.
 • Mierzenie wydajności zarządzania umowami i ofertami usług.
 • Bezpieczeństwo IT i jego znaczenie dla umów i ofert usług.
 • Technologie oraz wymagania związane z implementacją umów i ofert usług.
 • Wyzwania, krytyczne czynniki powodzenia i ryzyka związane z umowami, i ofertami usług.

Wymagania wstępne

 • Certyfikat ITIL® Foundation lub ITIL® Foundation Bridge + ITIL® Foundation z poprzedniej wersji – wymaganie formalne.
 • Doświadczenie 2-4 lata pracy w organizacji IT dostarczającej usługi IT będzie pomocne.

Metody szkoleniowe

Kliknij aby dowiedzieć się więcej na temat metody:

Miejsce Data Cena od Język Metoda
Szkolenie Zdalne
Online
07-09.10.2020 PROMOCJA
Od 3100 PLN
szkolenie zdalne

*ceny nie zawierają podatku VAT

Nie widzisz dogodnego terminu szkolenia? Zapytaj o termin

Program

Dzień 1

Introduction
Service Portfolio Management
Lunch
Service Catalogue Management
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 2

Service Level Management
Lunch
Demand Management
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 3

Supplier Management
Lunch
Financial Management
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 4

Business Relationship Management
Roles and Responsibilities
Technology and Implementation Considerations

Lunch
Podsumowanie i przygotowanie do egzaminu

Egzamin certyfikacyjny 

Organizacja

 • Szkolenie ma formę wykładów połączonych z dyskusjami, ćwiczeniami indywidualnymi oraz w grupach.
 • Sala szkoleniowa ustawiona w podkowę, wyposażona w projektor i flipchart.
 • Szkolenie odbywa się każdego dnia w godzinach 9:00 – 17:00.
 • Czwartego dnia szkolenia organizowana jest sesja egzaminacyjna.
 • Maksymalna liczba uczestników: 12.
 • Kopia certyfikatu ITIL Foundation powinna zostać przedstawiona przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe

Zostały przygotowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych trenerów i umożliwiają solidne przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu. W ich skład wchodzi: 

 • Podręcznik uczestnika szkolenia (Student Handbook)
 • Kopia prezentacji szkoleniowej
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania
 • Dwa egzaminy próbne wraz z odpowiedziami

Program

e-learning

około tydzień przed szkoleniem z trenerem:
10-12 godzinny moduł e-learning przy zdalnym wsparciu instruktora
Przed przystąpieniem do egzaminu:
2-godzinny moduł e-learning przygotowujący do egzaminu (egzamin próbny) umożliwiający sprawdzenie wiedzy przed egzaminem certyfikacyjnym.

Dzień 1

1. Wprowadzenie
2. Service Portfolio Management
3. Service Catalogue Management
Lunch
4. Service Level Management
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 2

5. Demand Management
6. Supplier Management
Lunch
7. Financial Management
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 3

8. Business Relationship Management
9. Roles and Responsibilities
10. Technology and Implementation Considerations
Lunch
Egzamin certyfikacyjny (opcja)

Organizacja

 • Kurs składa się z e-learningu oraz zajęć z trenerem.
 • Moduły e-learning wymagają łącza internetowego, przeglądarki z obsługą Flash.
 • Uczestnik powinien ukończyć uprzednio wskazane moduły e-learning przed rozpoczęciem zajęć z trenerem. W trakcie szkolenia e-learning uczestnik może skorzystać ze zdalnego wsparcia instruktora.
 • Sesje zajęć z trenerem odbywają się w godzinach 9:00-17:00 i mają formę ćwiczeń i dyskusji.
 • Przed egzaminem certyfikacyjnym uczestnik przystępuje indywidualnie do egzaminu próbnego, który jest częścią e-learningu.
 • Pod koniec trzeciego dnia istnieje możliwość zorganizowania sesji egzaminacyjnej lub też egzamin może być zaplanowany w czasie dogodnym dla uczestnika (jako web-proctored).
 • Maksymalna liczba uczestników: 12.

Materiały szkoleniowe

 • Uczestnik otrzymuje login oraz hasło do szkolenia e-learning przed rozpoczęciem zajęć z trenerem. Materiały e-learning są dostępne przez 2 lata.
 • Materiały szkoleniowe obejmujące teorię z zakresu szkolenia w postaci e-book'a (pliku PDF).
 • Podręcznik uczestnika szkolenia (Student Workbook)
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania.
 • Dwa egzaminy próbne wraz z odpowiedziami.
Wymagane
szkolenie?
Forma Liczba pytań Próg
zdawalności
Język Czas trwania
tak papierowa / online 8 złożonych pytań 70% 90 min.

Dodatkowe informacje

 • Wymogiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation lub ITIL® v3 Foundation Bridge + ITIL® Foundation z poprzedniej wersji oraz ukończenie szkolenia ITIL SOA Capability w akredytowanym ośrodku szkoleniowym.
 • Przed przystąpieniem do egzaminu zalecane jest co najmniej 12 godzin indywidualnego studiowania obszarów Zarządzania Usługami  IT ITIL® opisanych w zakresie i planie nauki, w szczególności publikacji Service Strategy oraz Service Design.
 • Egzamin składa się z 8 pytań zamkniętych opartych na scenariuszach, 4 odpowiedzi do wyboru, punktowane wg. skali: Najlepsza odpowiedź: 5 punktów, druga pod względem jakości odpowiedź: 3 punkty, trzecia pod względem jakości odpowiedź: 1 punkt, zła odpowiedź: 0 punktów. 70% (28 na 40 możliwych do zdobycia punktów) zalicza egzamin. Czas trwania: 90 minut (120 minut dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym).
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z książek. Dopuszczalne jest korzystanie ze słownika angielsko-polskiego.
 • Zdany egzamin umożliwia otrzymanie 4 punktów w kwalifikacji ITIL®.

Izabela Srebro

Service Level Manager, ABB Business Services Sp. z o.o.

Trener Bartosz Kozakiewicz: "Bardzo dobre były przykłady, metafory, obrazowanie procesów, naprowadzanie uczestników żeby sami znaleźli rozwiązania".

ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.