Strona korzysta z plików Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.

Administratorem danych osobowych jest Conlea sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)
oraz krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

infolinia: 58 73 27 108
?

Cena - tradycyjne
2300 PLN

Cena - blended
2100 PLN

Cena egzaminu
?
1000 PLN
Czas trwania
?
3 dni lub
1,5 dnia + 10h
Poziom
Intermediate
Punkty
?

3 ITIL
Języki
?
PL, EN
EN

Podczas szkolenia uczestnik zapozna się z ogólną koncepcją procesów, zasad i metod w obszarze przekazania usług (Service Transition).

Zakres szkolenia obejmuje wszystkie aspekty związane z etapem przekazania usług, w tym zasady, polityki, procesy, funkcje, role, wyzwania i ryzyka. Celem jest wskazanie, jak korzystać z dobrych praktyk ITIL aby efektywnie realizować dużą liczbę zmian czy projektów. Szkolenie zaprojektowano w oparciu o ciekawe scenariusze demonstrujące zastosowanie dobrych praktyk ITIL oraz przygotowujące uczestnika do egzaminu ITIL® Service Transition Lifecycle.

Szkolenie dostępne jest w dwóch formach: tradycyjne 3-dniowe oraz blended 1,5 dniowe. Szkolenie blended to optymalne połączenie metod przekazywania wiedzy oraz jej stosowania w praktyce. Uczestnicy kończą szkolenie e-learning w dogodnym dla siebie czasie zdobywając wiedzę teoretyczną. Następnie uczestniczą w interaktywnych zajęciach z trenerem, które pozwalają na weryfikację zrozumienia oraz zastosowanie poznanej teorii.

Dla kogo

 • Osoby potrzebujące głębszego zrozumienia etapu przekazania usług (Service Transition) w cyklu życia usługi, oraz sposobu jego wykorzystania do usprawnienia zarządzania usługami IT.
 • Profesjonaliści IT pełniący role związane z planowaniem strategicznym, realizacją i kontrolą w ramach modelu biznesowego opartego na usłudze, oraz szukający zrozumienia pojęć, procesów, funkcji, i działań związanych ze przekazaniem usług.
 • Osoby posiadające certyfikat ITIL® Foundation dążace do zdobycia certyfikatu na poziomie ITIL Intermediate lub ITIL Expert. 
 • Typowe role obejmują : CIOs; CTOs; menedżerów; pracowników nadzoru; kierowników zespołów; projektantów; architektów; planistów; konsultantów IT; kierowników działów kontroli; menedżerów bezpieczeństwa IT; menedżerów testowania usługi; specjalistów ITSM związanych z zarządzaniem, koordynacją i integracja działąń strategicznych w ramach cyklu życia usługi. 

Cele i korzyści

Szkolenie ITIL® Service Transition Lifecycle ma na celu zapoznanie uczestnika z następującymi tematami: 

 • Zarządzanie usługami jako praktyka, zasady i cele etapu przekazania usług (Service Transition).
 • Współzależności pomiędzy etapem Service Transition a pozostałymi etapami cyklu życia usługi.
 • Działania, metody i funkcje stosowane w procesach przekazania usług.
 • Zastosowanie procesów, czynności i funkcji związanych z przekazaniem usług do osiągnięcia efektywności i wydajności operacyjnej. 
 • Mierzenie wydajności etapu przekazania usług.
 • Technologie i wymagania związane z implementacją przekazania usług.
 • Wyzwania, krytyczne czynniki powodzenia i ryzyka związane z etapem przekazania usług.

Wymagania wstępne

 • Certyfikat ITIL® Foundation lub ITIL® Foundation Bridge + ITIL® Foundation z poprzedniej wersji – wymaganie formalne.
 • Doświadczenie 2-4 lata pracy w organizacji IT dostarczającej usługi IT będzie pomocne.

Metody szkoleniowe

Kliknij aby dowiedzieć się więcej na temat metody:

Miejsce Data Cena Język Metoda
Kraków 25-27.11.2019 2300 PLN szkolenie tradycyjne

*ceny nie zawierają podatku VAT

Nie widzisz dogodnego terminu szkolenia? Zapytaj o termin

Program

Dzień 1

1. Introduction to Service Transition
2. Service Transition principles
Lunch
2. Service Transition principles (cd.)
3. Service
Transition processess
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 2

3. Service Transition processes (cd.)
Lunch
3. Service Transition processes (cd.)
4.
Managing people through Service Transition
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 3

5. Organizing for Service Transition
6. Technology considerations
7. Implementing and improving Service Transition
Lunch
8. Challenges, CSFs and Risks
9. Przygotowanie do egzaminu
Egzamin certyfikacyjny (opcja)

Organizacja

 • Szkolenie ma formę wykładów połączonych z dyskusjami, ćwiczeniami indywidualnymi oraz w grupach.
 • Sala szkoleniowa ustawiona w podkowę, wyposażona w projektor i flipchart.
 • Szkolenie odbywa się każdego dnia w godzinach 9:00 – 17:00.
 • Trzeciego dnia szkolenia organizowana jest sesja egzaminacyjna.
 • Maksymalna liczba uczestników: 12.
 • Kopia certyfikatu ITIL Foundation powinna zostać przedstawiona przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe

Zostały przygotowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych trenerów i umożliwiają solidne przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu. W ich skład wchodzi: 

 • Podręcznik uczestnika szkolenia (Student Handbook)
 • Kopia prezentacji szkoleniowej
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania
 • Dwa egzaminy próbne wraz z odpowiedziami

Program

e-learning

około tydzień przed szkoleniem z trenerem:
8-10 godzinny moduł e-learning przy zdalnym wsparciu instruktora
Przed przystąpieniem do egzaminu:
2-godzinny moduł e-learning przygotowujący do egzaminu (egzamin próbny) umożliwiający sprawdzenie wiedzy przed egzaminem certyfikacyjnym.

Dzień 1

1. Introduction to Service Transition
2. Service Transition principles
Lunch
3. Service Transition processes
4.
Managing people through Service Transition
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 2

5. Organizing for Service Transition
6. Technology considerations
7. Implementing and improving Service Transition
Lunch
8. Challenges, CSFs and Risks
Egzamin certyfikacyjny (opcja)

Organizacja

 • Kurs składa się z e-learningu oraz zajęć z trenerem.
 • Moduły e-learning wymagają łącza internetowego, przeglądarki z obsługą Flash.
 • Uczestnik powinien ukończyć uprzednio wskazane moduły e-learning przed rozpoczęciem zajęć z trenerem. W trakcie szkolenia e-learning uczestnik może skorzystać ze zdalnego wsparcia instruktora.
 • Sesje zajęć z trenerem odbywają się w godzinach 9:00-17:00 i mają formę ćwiczeń i dyskusji.
 • Przed egzaminem certyfikacyjnym uczestnik przystępuje indywidualnie do egzaminu próbnego, który jest częścią e-learningu.
 • Pod koniec trzeciego dnia istnieje możliwość zorganizowania sesji egzaminacyjnej lub też egzamin może być zaplanowany w czasie dogodnym dla uczestnika (jako web-proctored).
 • Maksymalna liczba uczestników: 12.

Materiały szkoleniowe

 • Uczestnik otrzymuje login oraz hasło do szkolenia e-learning przed rozpoczęciem zajęć z trenerem. Materiały e-learning są dostępne przez 2 lata.
 • Materiały szkoleniowe obejmujące teorię z zakresu szkolenia w postaci e-book'a (pliku PDF).
 • Podręcznik uczestnika szkolenia (Student Workbook)
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania.
 • Dwa egzaminy próbne wraz z odpowiedziami.
Wymagane
szkolenie?
Forma Liczba pytań Próg
zdawalności
Język Czas trwania
tak papierowa / online 8 złożonych pytań 70% 90 min.

Dodatkowe informacje

 • Wymogiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation lub ITIL® v3 Foundation Bridge + ITIL® Foundation z poprzedniej wersji oraz ukończenie szkolenia ITIL Service Transition Lifecycle w akredytowanym ośrodku szkoleniowym.
 • Przed przystąpieniem do egzaminu zalecane jest co najmniej 12 godzin indywidualnego studiowania obszarów Zarządzania Usługami  IT ITIL® opisanych w zakresie i planie nauki, w szczególności publikacji Service Transition.
 • Egzamin składa się z 8 pytań zamkniętych opartych na scenariuszach, 4 odpowiedzi do wyboru, punktowane wg. skali: Najlepsza odpowiedź: 5 punktów, druga pod względem jakości odpowiedź: 3 punkty, trzecia pod względem jakości odpowiedź: 1 punkt, zła odpowiedź: 0 punktów. 70% (28 na 40 możliwych do zdobycia punktów) zalicza egzamin. Czas trwania: 90 minut (120 minut dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym).
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z książek. Dopuszczalne jest korzystanie ze słownika angielsko-polskiego.
 • Zdany egzamin umożliwia otrzymanie 4 punktów w kwalifikacji ITIL®.
ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.