infolinia: 58 73 27 108
?

Cena - tradycyjne
3200 PLN PROMOCJA

Cena - blended
4100 PLN

Cena egzaminu
?
1300 PLN
Czas trwania
?
5 dni lub
2,5 dnia + 16h
Poziom
Expert
Punkty
?

4 ITIL
Języki
?
PL, EN
EN

Szkolenie Managing Across the Lifecycle (MALC) jest ostatnim etapem prowadzącym do uzyskania prestiżowego certyfikatu ITIL Expert.

W trakcie tego szkolenia uczestnik zdobywa praktyczne umiejętności wykorzystania wiedzy z całego zakresu publikacji ITIL. Szkolenie to dostarczane jest głównie w oparciu o ćwiczenia praktyczne - jedynie 5% czasu to czas poświęcony na tradycyjną prezentację i wykład prowadzony przez trenera.

Uczestnicy szkolenia wcielają się w rolę konsultantów, których zadaniem jest wykonanie 5 złożonych, strategicznych zadań dla organizacji opisanej w studium przypadku. Szkolenie to przygotowuje uczestników nie tylko do zdania egzaminu, ale również do realizacji projektów wdrożenia, zarządzania i doskonalenia procesów oraz modelu usługowego w swoich organizacjach.

Szkolenie dostępne jest w dwóch formach: tradycyjne 5-dniowe oraz blended 2 dniowe. Szkolenie w formie blended pozwala na efektywne wykorzystnie czasu poświęconego na szkolenie. Każdy z uczestników, na dwa tygodnie przed szkoleniem z trenerem, otrzymuje szczegółowe instrukcje oraz dodatkowe materiały szkoleniowe, które służą do wykonania pierwszych 3 ćwiczeń. W ramach dwudniowego spotkania z trenerem zostają omówione wyniki pracy indywidualnej oraz wykonane pozostałe 2 zadania.

Dla kogo

 • osoby odpowiedzialne za prowadzenie projektów wdrożenia procesów i modelu usługowego w organizacji IT;
 • osoby chcące zdobyć certyfikację ITIL Expert w zarządzaniu usługami IT;
 • osoby dążące w kierunku ITIL Master w zarządzaniu usługami IT, dla osiągnięcia którego ITIL Expert jest warunkiem wstępnym;
 • typowe role obejmują: Dyrektorzy CIO, CTO, IT, kadra kierownicza IT, profesjonaliści IT oraz osoby dążące do rozwoju swojej kariery poprzez zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania usługami IT.

Cele i korzyści

Dzięki praktycznym, przygotowanym przez ekspertów ćwiczeniom uczestnicy szkolenia będą mogli zastosować swoją wiedzę w praktyce. Wyzwania z jakimi w trakcie szkolenia uczestnicy będą się zmagać i zdobyte umiejętności to między innymi:

 • zarządzanie interesariuszami oraz komunikacją
 • spójne i zgodne z potrzebami organizacji zarządzanie procesami ITIL 
 • przeprowadzenie oceny dojrzałości organizacji, usług i procesów
 • przygotowanie planu wdrożenia modelu usługowego (IT Service Management) w organizacji
 • zarządzanie strategiczną zmianą w organizacji IT 
 • zarządzanie ryzykiem
 • wykorzystania pozostałych zbiorów dobrych praktyk, metodyk i standardów
 • po zdaniu egzaminu kończącego uzyskanie certyfikatu ITIL Expert

Wymagania wstępne

 • Certyfikat ITIL®  Foundation - 2 punkty w certyfikacji ITIL.
 • Zgromadzenie minimum 15 dodatkowych punktów w ścieżkach certyfikacji ITIL Service Lifecycle lub ITIL Service Capability.

Metody szkoleniowe

Kliknij aby dowiedzieć się więcej na temat metody:

Miejsce Data Cena od Język Metoda
Szkolenie Zdalne
Online
30.11-04.12.2020 PROMOCJA
Od 3200 PLN
szkolenie zdalne

*ceny nie zawierają podatku VAT

Nie widzisz dogodnego terminu szkolenia? Zapytaj o termin

Program

Dzień 1

1. Wprowadzenie
2. Ćwiczenie 1: Strategic Assessment
Lunch
2. Ćwiczenie 1: Strategic Assessment
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 2

3. Ćwiczenie 2: Organizational challenges, implementation CSFs and risks across the Service Management Lifecycle
Lunch
3. Ćwiczenie 2: Organizational challenges, implementation CSFs and risks across the Service Management Lifecycle
4. Ćwiczenie 3: ITSM Implementation Plan

Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 3

4. Ćwiczenie 3: ITSM Implementation Plan

Lunch
4. Ćwiczenie 3: ITSM Implementation Plan
5. Ćwiczenie 4: Business Case
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 4

5. Ćwiczenie 4: Business Case
Lunch
6. Ćwiczenie 5: Managing Strategic Change
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 5

6. Ćwiczenie 5: Managing Strategic Change
7. Przygotowanie do egzaminu — Omówienie studium przypadku
Lunch
7. Przygotowanie do egzaminu —  Egzamin próbny
Egzamin certyfikacyjny 

Organizacja

 • Szkolenie ma formę wykładów połączonych z dyskusjami, ćwiczeniami indywidualnymi oraz w grupach.
 • Sala szkoleniowa ustawiona w podkowę, wyposażona w projektor i flipchart.
 • Szkolenie odbywa się każdego dnia w godzinach 9:00 – 17:00.
 • Piątego dnia szkolenia organizowana jest sesja egzaminacyjna.
 • Maksymalna liczba uczestników: 12.
 • Kopia certyfikatu ITIL Foundation powinna zostać przedstawiona przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe

 • Podręcznik uczestnika szkolenia (Student Handbook)
 • Kopia prezentacji szkoleniowej
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania
 • Dwa egzaminy próbne wraz z odpowiedziami

Program

e-Learning

Około tydzień przed szkoleniem z trenerem:
10-12 godzin indywidualnej pracy przy zdalnym wsparciu instruktora:

 • Ćwiczenie 1: Strategic assessment
 • Ćwiczenie 2: Organizational challenges, implementation CSFs and risk  
 • Ćwiczenie 3: Implementation plan

Przed przystąpieniem do egzaminu:
2-godzinny moduł e-learning przygotowujący do egzaminu (egzamin próbny) umożliwiający sprawdzenie wiedzy przed egzaminem certyfikacyjnym.

Dzień 1

1. Omówienie ćwiczeń 1,2,3
2. Ćwiczenie 4: Business Case
Lunch
2. Ćwiczenie 4: Business Case
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 2

3. Ćwiczenie 5: Managing Strategic Change
Lunch

3. Ćwiczenie 5: Managing Strategic Change
4. Omówienie MALC Case Study  

Organizacja

 • Kurs składa się z e-learningu oraz zajęć z trenerem.
 • Moduły e-learning wymagają łącza internetowego, przeglądarki z obsługą Flash.
 • Uczestnik powinien ukończyć uprzednio wskazane moduły e-learning przed rozpoczęciem zajęć z trenerem. W trakcie szkolenia e-learning uczestnik może skorzystać ze zdalnego wsparcia instruktora.
 • Sesje zajęć z trenerem odbywają się w godzinach 9:00-17:00 i mają formę ćwiczeń i dyskusji.
 • Przed egzaminem certyfikacyjnym uczestnik przystępuje indywidualnie do egzaminu próbnego, który jest częścią e-learningu.
 • Pod koniec trzeciego dnia istnieje możliwość zorganizowania sesji egzaminacyjnej lub też egzamin może być zaplanowany w czasie dogodnym dla uczestnika (jako web-proctored).
 • Maksymalna liczba uczestników: 12.

Materiały szkoleniowe

 • Uczestnik otrzymuje login oraz hasło do szkolenia e-learning przed rozpoczęciem zajęć z trenerem. Materiały e-learning są dostępne przez 2 lata.
 • Materiały szkoleniowe obejmujące teorię z zakresu szkolenia w postaci e-book'a (pliku PDF).
 • Podręcznik uczestnika szkolenia (Student Workbook)
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania.
 • Dwa egzaminy próbne wraz z odpowiedziami.
Wymagane
szkolenie?
Forma Liczba pytań Próg
zdawalności
Język Czas trwania
tak papierowa / online 10 złożonych pytań 70% 120 min.

Dodatkowe informacje

 • Wymogiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation, zdobycie minimum 15 punktów w schemacie certyfikacji ITIL na poziomie Intermediate Service Lifecycle lub Service Capability oraz ukończenie szkolenia ITIL Managing Across Lifecycle w akredytowanym ośrodku szkoleniowym.
 • Przed przystąpieniem do egzaminu zalecane jest co najmniej 28 godzin indywidualnego studiowania obszarów Zarządzania Usługami IT ITIL® opisanych w zakresie i planie nauki oraz w głównych publikacjach ITIL (SS, SD, ST, SO, CSI).
 • Egzamin składa się z 10 pytań dotyczących jednego scenariusza, tego samego, który jest dołączony do egzaminu próbnego omawianego w trakcie szkolenia.
 • Do każdego pytania są 4  odpowiedz do wyboru, punktowane wg. skali: Najlepsza odpowiedź: 5 punktów, druga pod względem jakości odpowiedź: 3 punkty, trzecia pod względem jakości odpowiedź: 1 punkt, zła odpowiedź: 0 punktów. 
 • 70% (35 na 50) procent możliwych do zdobycia punktów zalicza egzamin. 
 • Czas trwania 120 minut (150 dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym).
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z książek. Dopuszczalne jest korzystanie ze słownika angielsko-polskiego.
 • Możliwość zdawania egzaminu w formie papierowej bądź elektronicznej.
 • Zdany egzamin oznacza otrzymanie 5 punktów w klasyfikacji ITIL® i tym samym uzyskanie certyfikatu ITIL Expert.

Maciej Szudejko

Senior Systems Engineer, Lufthansa Systems Poland Sp. z o.o. 

"Uczestniczyłem w pięciu szkoleniach ze ścieżki ITIL Expert (RCV, SOA, PPO, SO oraz MALC), część z nich była prowadzona po angielsku. Każde z nich było profesjonalnie przygotowane i prowadzone. Na szkoleniach panowała przyjemna atmosfera, która ułatwiała przyswajanie wiedzy. Trenerzy uzupełniali doskonałą znajomość teorii przykładami ze swojego doświadczenia. Byli otwarci na pytania i feedback. 
Polecam firmę Conlea jako dostawcę szkoleń."

Robert Włodarczyk

Szkolenia ITIL w firmie Conlea są zdecydowane godne polecenia ze względu na świetnych wykładowców którzy je prowadzą. Wykładowcy podczas szkolenia dzielą się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym związanym z tematyką zajęć. Wykładowcy potrafią dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami w interesujący sposób oraz z łatwością trafiają do słuchaczy.

ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.