infolinia: 58 73 27 108
Cena od
?
PROMOCJA 2100 PLN
Cena egzaminu
?
1450 PLN
Czas trwania
?
3 dni
Poziom
Intermediate
Punkty
n/a
Języki
?
PL, EN
EN

Moduł ten skupia się na wyzwaniach związanych z tworzeniem odpowiedniej strategii cyfrowej umożliwiającej odniesienie sukcesu w biznesie oraz na metodach jej integracji ze strategią IT i szeroko pojętymi celami organizacji.

Moduł ten ma na celu rozwinięcie praktycznych umiejętności wymaganych do stworzenia „uczącej i doskonalącej się” organizacji IT z jasno określoną i skuteczną strategią rozwoju. Obejmuje on także zagadnienia związane z wpływem i oddziaływaniem metodologii Agile i Lean oraz sposoby wykorzystania tych strategii na korzyść organizacji.

Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne i strategiczne metody umożliwiające planowanie i realizację ciągłego doskonalenia usług przy zachowaniu niezbędnej elastyczności.

Szkolenie ITIL 4 Strategist Direct Plan and Improve zostało opracowane z myślą o menedżerach wszystkich szczebli odpowiedzialnych za kształtowanie kierunków i strategii rozwoju nieustannie doskonalących się zespołów. Szkolenie składa się z elementów praktycznych i strategicznych.

Jest to zatem moduł uniwersalny, który stanowi kluczowy komponent dwóch ścieżek: ITIL 4 Managing Professional oraz ITIL 4 Strategic Leader.

Do pełnego opanowania materiału niezbędne jest odbycie akredytowanego szkolenia ITIL Managing Professional. Poziom ITIL 4 Foundation jest warunkiem wstępnym niezbędnym do przystąpienia do wszystkich modułów.

Aby otrzymać tytuł ITIL 4 Strategic Leader, uczestnik szkolenia musi ukończyć wszystkie moduły wchodzące w skład ścieżki ITIL 4 Strategic Leader.

Dla kogo:

Szkolenie ITIL 4 Strategist Direct Plan and Improve skierowane jest do:

 • aktualnych i przyszłych menedżerów ITSM,
 • posiadaczy certyfikatów ITIL, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Cele i korzyści

Biorący udział w szkoleniu ITIL 4 Strategist Direct Plan and Improve uczestnicy:

 • poznają kluczowe pojęcia związane z kierowaniem, planowaniem i doskonaleniem usług (DPI);,
 • zrozumieją koncepcję wartości, wyników, kosztów i ryzyka (Value, Outcomes, Costs & Risks) oraz ich związek z kierowaniem, planowaniem i doskonaleniem usług,
 • poznają zakres działań związanych z kierowaniem i/lub planowaniem oraz sposoby wykorzystania zasad i metod dotyczących planowania i kierowania,
 • dowiedzą się, w jaki sposób hierarchizować cele i wymagania,
 • nauczą się definiować skuteczną politykę, wytyczne i metody kontroli,
 • dowiedzą się, na jakim poziomie stosować działania związane z podejmowaniem decyzji,
 • zrozumieją rolę nadzoru, ryzyka i zgodności (GRC) oraz dowiedzą się, w jaki sposób stosować ich zasady,
 • zrozumieją rolę ryzyka i zarządzania ryzykiem w kierowaniu, planowaniu i doskonaleniu usług,
 • poznają wpływ nadzoru na kierowanie, planowanie i doskonalenie usług.

Wymagania wstępne:

 • Certyfikat ITIL 4 Foundation (posiadacze certyfikatów wcześniejszych wersji ITIL przed wzięciem udziału w szkoleniu muszą podejść do aktualnego egzaminu na poziomie ITIL Foundation).
 • Brak minimalnych wymagań wstępnych, jednak szkolenie zostało opracowane z myślą o osobach z doświadczeniem w sektorze zarządzania usługami IT (2-4 lata).

Metody szkoleniowe

Kliknij aby dowiedzieć się więcej na temat metody:

Miejsce Data Cena od Język Metoda
Szkolenie Zdalne
Online
14-16.12.2020 PROMOCJA
Od 2100 PLN
szkolenie zdalne

*ceny nie zawierają podatku VAT

Nie widzisz dogodnego terminu szkolenia? Zapytaj o termin

Program

Dzień 1

Module 1 – Course introduction
Module 2 – Key Concepts of DPI
Module 3 - Scope, key principles and methods of DPI
Lunch
Module 4 - Role of risk management, governance, and controls

Dzień 2

Module 5 – Key principles and methods of continual improvement
Module 6 – Key principles and methods of Communication and Organizational Change Management
Lunch
Module 7 – Key principles and methods of measurement and reporting

Dzień 3

Module 8 – Differences between value streams and practices
Module 9 - DPI methods and technique
Lunch
Module 10 – Course summary
Module 11 - Exam

 

Organizacja

 • Preferowana sala z ustawieniem w podkowę, rzutnik, tablica, flipchart
 • Maksymalna liczba uczestników: 16
 • Szkolenie trwa od 9:00 do 17:00 każdego dnia
 • Sesja egzaminacyjna zostanie zorganizowana ostatniego dnia szkolenia

Materiały szkoleniowe

Bazują na wieloletnim doświadczeniu naszych trenerów w stosowaniu najlepszych praktyk ITSM. Umożliwiają solidne poznanie i zrozumienie ITIL4 oraz przygotowują uczestnika do zdania egzaminu na poziomie Foundation. W ich skład wchodzi:

 • Podręcznik uczestnika szkolenia zawierający prezentację szkoleniową
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania
 • Jeden egzamin próbny wraz z odpowiedziami oraz uzasadnieniem poprawności odpowiedzi
 • Oficjalny słownik terminów.

Materiały dostępne są w języku angielskim. Zostaną udostępnione każdemu uczestnikowi w formie elektronicznej na kilka dni przed szkoleniem, Dodatkowo organizacja szkolenia zostanie poprzedzona wysłaniem materiałów przedkursowych, które w optymalny sposób pomogą przygotować się do szkolenia. 

Wymagane szkolenie? Forma Liczba pytań Próg zdawalności Język Czas trwania
tak computer based 40 70%   90 min.

Additional information

 • Uczestnicy, którzy podejdą do egzaminu odbywającego się w języku innym niż ich język ojczysty lub roboczy, mogą otrzymać 25% więcej czasu na jego napisanie (tj. łącznie 113 minut). Egzamin odbędzie się na zasadzie „closed book”. Oznacza to, że jego uczestnicy nie będą mieli dostępu do żadnych materiałów zewnętrznych.
 • Egzamin składa się z 40 pytań zamkniętych, w których należy wybrać jedną prawidłową odpowiedź spośród czterech dostępnych opcji. Nieprawidłowe opcje zawierają odpowiedzi, które mogłyby zostać wybrane przez osoby o niekompletnej wiedzy lub niepełnych umiejętnościach. Odpowiedzi te są stosunkowo prawdopodobne i związane z programem szkolenia, którego dotyczy egzamin.
 • Na egzaminie mogą pojawić się standardowe pytania zamknięte, pytania o „brakujące słowo”, pytania oparte o „listy” (z 2 prawidłowymi odpowiedziami) oraz, w wyjątkowych sytuacjach, pytania o niepasujący element.
 • Każda prawidłowa odpowiedź daje uczestnikowi egzaminu 1 punkt. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 40.
 • Uczestnik nie otrzymuje punktów ujemnych za nieprawidłowe odpowiedzi.
ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.