infolinia: 58 73 27 108
Cena od
?
Zapytaj o cenę
Cena egzaminu
Program szkolenia
nie zakłada egzaminu
Czas trwania
1-4 dni
Poziom
Foundation
Punkty
n/a
Języki
?
EN, PL
EN

Podnieś umiejętności rozwiązywania problemów i incydentów na nowy poziom.

Symulator Solve został zaprojektowany tak, aby w relatywnie szybkim czasie osiągnąć rezultaty w postaci poprawy umiejętności rozwiązywania incydentów/problemów. Dzięki elastyczności rozwiązania jesteśmy w stanie zasymulować różne scenariusze, w których te umiejętności są wykorzystywane. Mamy możliwość przećwiczyć i nauczyć się rozwiązywać incydenty pracując indywidualnie, pracując zespołowo, gdy incydent „krąży” między poszczególnymi zespołami lub gdy wymagana jest analiza przyczyny źródłowej. W każdym z tych scenariuszy wymagane jest inne podejście, w jednym koncentrujemy się szybkim działaniu i sprawnej komunikacji, w innym bardziej na jakości i umiejętności zbierania informacji rozwiązania.

Dostępne scenariusze do wyboru:

Rozwiązywanie problemów/incydentów na duża skalę - Popraw jakość komunikacji, dokumentacji incydentów i informacji, która jest przekazywana między grupami wsparcia.

Rozwiązywanie krytycznych incydentów (Major Inicidents) - Naucz się jak szybko i z minimalnym ryzykiem przywrócić usługę/produkcję do działania.

Analiza przyczyny źródłowej (RCA) - Zbuduj kompetencje pozwalające na szybkie znalezienie przyczyny źródłowej i wdrożenie permanentnego rozwiązania.

Więcej informacji: https://solve.conlea.pl/

Dla kogo

Każdy, kto bierze udział w rozwiązywaniu problemów, analizie przyczyny źródłowych (RCA), zarządza incydentami lub przeprowadza rozwiązywanie problemów. Taka rola często jest przypisana serwisowi, wsparciu, jak również inżynierom jakości, analitykom, technikom, menedżerom problemów i incydentów, audytorom i innym osobom odpowiedzialnym za rozwiązywanie krytycznych incydentów i problemów. Symulacja jest istotna zarówno dla osób, które brały udział w szkoleniach Kepner-Tregoe i osób, które w ogóle nie znają metody KT.

Cele i korzyści

  • Angażująca forma szkolenia, która zapewnia szybkie rezultaty
  • Minimum teorii – maksimum praktyki
  • Wirtualne i realistyczne środowisko, które pozwala przećwiczyć realne sytuacje
  • Zauważalna poprawa umiejętności od razu po szkoleniu
  • Poprawa współpracy i komunikacji przy rozwiązywaniu incydentów i problemów

Wymagania wstępne

  • Brak wymagań wstępnych.

Metody szkoleniowe

Kliknij aby dowiedzieć się więcej na temat metody:

Nie widzisz dogodnego terminu szkolenia? Zapytaj o termin

Program

Dzień 1
Wprowadzenie do metodycznego rozwiązywania problemów i incydentów

W trakcie tego 1-dniowego szkolenia koncentrujemy się na podstawowych umiejętnościach rozwiązywania problemów. Dzięki symulatorowi każdy z uczestników najpierw pozna swój aktualny poziom i sposób rozwiązywania problemów, a następnie dostanie wskazówki dot. poprawy. Dzięki aplikowaniu nowego podejścia w kolejnych scenariuszach wypracowujemy nowe nawyki, które następnie mogą być wykorzystane w codziennych obowiązkach.

Dzień 2 - opcja do wyboru
Rozwiązywanie problemów/incydentów na duża skalę

Jednym z większych wyzwań w wielu organizacjach jest komunikacja i przepływ informacji między kolejnymi liniami wsparcia (servicedesk/call-center zespół ekspertów) lub dostawcami. To powoduje wydłużony czas rozwiązania incydentów/problemów, niską jakość dokumentacji, dużo zgłoszeń, które są błędnie przekierowane do zespołów eksperckich. Zaprojektowane scenariusze pozwalają podnieść umiejętności, w tym zakresie i docelowo poprawić jakość komunikacji, dokumentacji incydentów i informacji, która jest przekazywana między grupami wsparcia.

Dzień 3 - opcja do wyboru
Rozwiązywanie krytycznych incydentów (Major Incidents)

Ten dzień szkolenia koncentruje się na umiejętności rozwiązywania krytycznych incydentów (Major Incidents), gdzie wymagana jest sprawna komunikacja i praca kilku osób. Sytuacjach gdy wymagana jest praca zespołowa (tzw. TaskForce), gdzie wiedza jest rozproszona a trzeba szybko i z minimalnym ryzykiem przywrócić usługę/produkcję do działania.

Dzień 4 - opcja do wyboru
Analiza przyczyny źródłowej (RCA)

Poszukiwanie przyczyny źródłowej i zidentyfikowania permanentnego rozwiązania wymaga zdecydowanie innego podejścia, gdzie czas nie jest kluczowy, a koncentrujemy się na jakości analizy. Dzięki przygotowanym scenariuszom budujemy kompetencje dotyczące zbierania odpowiednich faktów, analizy, definiowania i testowania możliwych rozwiązań.

Organizacja

  • Szkolenie dedykowane dla grup zamkniętych
  • Liczba uczestników: między 8 a 12

Materiały szkoleniowe

  • Materiały uczestnika gry
  • Notatnik
ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.