Loading...

Program symulacji

W trakcie tego 1-dniowego szkolenia koncentrujemy się na podstawowych umiejętnościach rozwiązywania problemów. Dzięki symulatorowi każdy z uczestników najpierw pozna swój aktualny poziom i sposób rozwiązywania problemów, a następnie dostanie wskazówki dot. poprawy. Dzięki aplikowaniu nowego podejścia w kolejnych scenariuszach wypracowujemy nowe nawyki, które następnie mogą być wykorzystane w codziennych obowiązkach.

Jednym z większych wyzwań w wielu organizacjach jest komunikacja i przepływ informacji między kolejnymi liniami wsparcia (servicedesk/call-center zespół ekspertów) lub dostawcami. To powoduje wydłużony czas rozwiązania incydentów/problemów, niską jakość dokumentacji, dużo zgłoszeń, które są błędnie przekierowane do zespołów eksperckich. Zaprojektowane scenariusze pozwalają podnieść umiejętności, w tym zakresie i docelowo poprawić jakość komunikacji, dokumentacji incydentów i informacji, która jest przekazywana między grupami wsparcia.

Ten dzień szkolenia koncentruje się na umiejętności rozwiązywania krytycznych incydentów (Major Incidents), gdzie wymagana jest sprawna komunikacja i praca kilku osób. Sytuacjach gdy wymagana jest praca zespołowa (tzw. TaskForce), gdzie wiedza jest rozproszona a trzeba szybko i z minimalnym ryzykiem przywrócić usługę/produkcję do działania.

Poszukiwanie przyczyny źródłowej i zidentyfikowania permanentnego rozwiązania wymaga zdecydowanie innego podejścia, gdzie czas nie jest kluczowy, a koncentrujemy się na jakości analizy. Dzięki przygotowanym scenariuszom budujemy kompetencje dotyczące zbierania odpowiednich faktów, analizy, definiowania i testowania możliwych rozwiązań.

Najczęściej zadawane pytania

Każdy, kto bierze udział w rozwiązywaniu problemów, analizie przyczyny źródłowych (RCA), zarządza incydentami lub przeprowadza rozwiązywanie problemów. Taka rola często jest przypisana serwisowi, wsparciu, jak również inżynierom jakości, analitykom, technikom, menedżerom problemów i incydentów, audytorom i innym osobom odpowiedzialnym za rozwiązywanie krytycznych incydentów i problemów. Symulacja jest istotna zarówno dla osób, które brały udział w szkoleniach Kepner-Tregoe i osób, które w ogóle nie znają metody KT.

Brak formalnych wymagań wstępnych.

W sali szkoleniowej zachowane są wszystkie wymogi takie jak:

  • odstępy między siedzeniami,
  • jednorazowe rękawiczki, płyn do dezynfekcji oraz jednorazowe maseczki,
  • tablica informacyjna w związku ze stanem epidemii,
  • jednorazowe zestawy naczyń oraz słodki poczęstunek w oryginalnych opakowaniach,
  • woda tylko butelkowana.

Przed przystąpieniem do szkolenia, w dniu jego rozpoczęcia uczestnik musi wypełnić i podpisać ankietę o swoim stanie zdrowia.

Zobacz dokument z pełnym opisem zasad bezpieczeńtwa podczas szkolenia.

Najważniejsze wartości

package icon

Praktyczna wiedza, która pomoże Twojemu zespołowi rosnąć.

package icon

Praca w środowisku symulującym realne wyzwania.

package icon

Szybka nauka nowego podejścia, która może być już zaimplementowana w następnego dnia.

Czego nauczysz się w trakcie symulacji SOLVE?

  • Poprawisz współpracę i komunikację przy rozwiązywaniu incydentów i problemów.
  • Poprawisz jakość dokumentacji incydentów.
  • Naucz się jak szybko i z minimalnym ryzykiem przywrócić usługę/produkcję do działania.
  • Zbudujesz kompetencje pozwalające na szybkie znalezienie przyczyny źródłowej i wdrożenie permanentnego rozwiązania.

Opinie o szkoleniach Conlea

Dziękuję za szkolenie! Dawno nie uczestniczyłam w tak świetnie przygotowanym i przeprowadzonym szkoleniu!

Sabina Grabowska

Sabina Grabowska

Incident Coordinator

Praktyczna wiedza trenera wzbogacona o przykłady z życia!

Bart Trzęsicki

Bartosz Trzęsicki

Global Transformation/Change Lead

Trener wykazał się dużym doświadczeniem, a nie tylko wiedzą teoretyczną.

0 (17)

Dominika Pacyna

Service Architect

Dobrze przygotowany trener, który potrafi odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania, ćwiczenia praktyczne.

0 (18)

Monika Kudaj

Major Incident Manager

Zdobyłam wiele narzędzi, aby móc lepiej wykonywać swoją pracę i doskonalić się.

Cátia Nunes

Cátia Nunes

Major Incident Process Lead

Trener był bardzo angażujący i wchodził w interakcję z każdym z osobna, pomimo braku bezpośredniego kontaktu i bycia online.

Alan Davies

Alan Davies

Lead Solution Architect