Loading...

Program symulacji

Najczęściej zadawane pytania

W niniejszej symulacji będziesz „pracować” w zespole usług cyfrowych firmy SPACE-Y. Ta firma sprzedaje dane zbierane podczas misji kosmicznych klientom takim jak uniwersytety czy centra badawcze. Przed twoim zespołem stoi jasne zadanie: „Doprowadź do startu rakiety z lądownikiem MarsLander oraz jego lądowania na Marsie i zbierz cenne dane dla uniwersytetów i centrów badawczych”.


W ramach tego wyzwania będziesz pracować nad wykonaniem wszystkich celów misji. Dyrektor Sprzedaży ma bezpośredni kontakt z klientami i podpisuje nowe kontrakty. Właściciel Produktu – zespół Usług Cyfrowych będzie zarządzał rejestrem zadań (backlogiem), aby zapewnić osiągnięcie celów misji. Zespół Obsługi Klienta będzie zajmował się informacją zwrotną dla klienta, a zespół Obsługi Lotu będzie zajmował się lotem. Zespół IT zapewni rozwiązywanie Problemów i Zdarzeń zgodnie z Umową Serwisową oraz integrację nowych modeli biznesowych w praktykach obsługi. Aby zagwarantować wysoki poziom satysfakcji klienta, Zamówienia i Funkcje muszą zostać skonstruowane i wdrożone na czas, a informacja zwrotna do klienta musi zostać przetworzona najwcześniej, jak to możliwe. Zespół Tworzenia Aplikacji stworzy oprogramowanie wspierające nowe wymagania biznesowe oraz klienta, uwzględniając ich zmienny charakter, jak również będzie naprawiał problemy dotyczące błędów oprogramowania. Ten zespół będzie wspierany przez Dostawcę rozwiązań przechowywania danych oraz usług obsługi danych.

Kierownik Usług będzie zarządzał działaniami ciągłego doskonalenia i zapewni odpowiednią wartość dodaną nowych i istniejących usług.

 • Pracownicy branży IT, kierownicy branży IT oraz inne osoby, które chcą dobrze zrozumieć zarządzanie usługami IT
 • Pracownicy odpowiedzialni za stosowanie najlepszych praktyk lub poprawę własnych procesów i procedur
 • Kierownicy i pracownicy chcący poznać korzyści płynące ze sposobu pracy zorientowanego na ITIL oraz zarządzanie usługami IT

Brak formalnych wymagań wstępnych.

W sali szkoleniowej zachowane są wszystkie wymogi takie jak:

 • odstępy między siedzeniami,
 • jednorazowe rękawiczki, płyn do dezynfekcji oraz jednorazowe maseczki,
 • tablica informacyjna w związku ze stanem epidemii,
 • jednorazowe zestawy naczyń oraz słodki poczęstunek w oryginalnych opakowaniach,
 • woda tylko butelkowana.

Przed przystąpieniem do szkolenia, w dniu jego rozpoczęcia uczestnik musi wypełnić i podpisać ankietę o swoim stanie zdrowia.

Zobacz dokument z pełnym opisem zasad bezpieczeńtwa podczas szkolenia.

Najważniejsze wartości

package icon

Praktyczna wiedza, która pomoże Twojemu zespołowi rosnąć.

package icon

Praca w środowisku symulującym realne wyzwania.

package icon

Szybka nauka nowego podejścia, która może być już zaimplementowana w następnego dnia.

Czego nauczysz się w trakcie symulacji MarsLander II?

 • Co jest kluczowe w ITSM nowej generacji.
 • Jak można poprawić przepływ pracy.
 • Jak można zintegrować dostawców w ramach swoich usług.
 • Jak ściślej współpracować z twórcami aplikacji.
 • W jaki sposób ciągle ulepszać swoje produkty.
 • Jak stać się elastyczną organizacją świadczącą usługi, która szybko reaguje na zmienne zapotrzebowania rynku.
 • Jak być bardziej zorientowanym na klienta i wdrożyć to podejście w swoich zespołach.
 • W jaki sposób skutecznie zarządzać pracą (całościowo) i jak zmniejszać ilość nadprogramowej pracy.
 • W jaki sposób zwiększyć satysfakcję klientów i pracowników.
 • W jaki sposób wykorzystać możliwości ITSM nowej generacji, aby generować wartość ekonomiczną.
 • W jaki sposób przełożyć ciągłe doskonalenie na poprawę rozwiązań całościowych (end-to-end).

Opinie o szkoleniach Conlea

Dziękuję za szkolenie! Dawno nie uczestniczyłam w tak świetnie przygotowanym i przeprowadzonym szkoleniu!

Sabina Grabowska

Sabina Grabowska

Incident Coordinator

Praktyczna wiedza trenera wzbogacona o przykłady z życia!

Bart Trzęsicki

Bartosz Trzęsicki

Global Transformation/Change Lead

Trener wykazał się dużym doświadczeniem, a nie tylko wiedzą teoretyczną.

0 (17)

Dominika Pacyna

Service Architect

Dobrze przygotowany trener, który potrafi odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania, ćwiczenia praktyczne.

0 (18)

Monika Kudaj

Major Incident Manager

Zdobyłam wiele narzędzi, aby móc lepiej wykonywać swoją pracę i doskonalić się.

Cátia Nunes

Cátia Nunes

Major Incident Process Lead

Trener był bardzo angażujący i wchodził w interakcję z każdym z osobna, pomimo braku bezpośredniego kontaktu i bycia online.

Alan Davies

Alan Davies

Lead Solution Architect