Proces rekrutacji

Zgłoszenia

icon mentoring zgłoszenie (1)

Zgłoszenia

Zgłoszenie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

icon mentoring zgłoszenie 2

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń

Selekcja

icon mentoring zgłoszenie selekcja

Selekcja

Wybór kandydatów spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń

Ogłoszenie osób zakwalifikowanych do Mentoringu

icon mentoring zgłoszenie selekcja (1)

Ogłoszenie osób zakwalifikowanych do Mentoringu