infolinia: 58 73 27 108

Opis ogólny

Każda organizacja IT dąży do tego by wspierać swojego Klienta na odpowiednim poziomie, a nawet by być do niego dopasowana.  Zatem powinna wiedzieć czym są Usługi, które świadczy, jaki jest ich zakres, oczekiwany przez Klienta poziom oraz to czy te poziomy są rzeczywiście spełniane. W ramach usługi pomagamy organizacjom wypracować mechanizmy niezbędne do zarządzania usługami, a które ITIL definiuje jako  Katalog usług oraz proces zarządzania usługami.

Cele

Celem jest wdrożenie rozwiązania, które pozwoli organizacji na opisanie świadczonych Usług, IT i Biznesowych, co będzie zawartością Katalogu Usług. Proces zarządzania poziomem usług podnosi zdolności organizacji w zakresie określania wymagań, monitorowania, rozliczania i doskonalenia poziomów świadczonych usług.

Zakres

W ramach prac projektowych wykonujemy:

 • Identyfikacja i kategoryzacja Klientów
 • Definiowanie usług biznesowych i usług IT
 • Opracowanie szablonu karty usługi
 • Opracowanie szablonów umów, SLA i OLA
 • Identyfikacja wymagań dla narzędzi wspierających
 • Szczegółowe zaprojektowanie procesu zarządzania poziomami usług
 • Opracowanie metryk i miar 
 • Zaprojektowanie szablonu raportu przedstawiającego jakość usług IT

Korzyści dla Klienta

Dzięki wdrożeniu katalogu usług i procesu zarządzania poziomem usług organizacja zyskuje:

 • Większa świadomość i wiedza o świadczonych usługach
 • Lepsze zrozumienie Biznesu i bardziej dopasowane usługi IT
 • Poprawa komunikacji z Klientem i Użytkownikami,
 • Wyższy poziom satysfakcji Klienta
 • Możliwość monitorowania poziomów usług i identyfikowania miejsc na poprawę
 • Poprawa jakości i wydajności pozostałych procesów ITSM
 • Zdefiniowane zasady współpracy pomiędzy IT a Klientem oraz pomiędzy zespołami w ramach organizacji IT 

Możliwe produkty

Udokumentowany proces, zawierający:

 • Mapę procesu
 • Model opisujący hierarchię usług
 • Szablon karty usługi
 • Opis ról i odpowiedzialności
 • Szablony raportów
 • Umowy SLA i OLA

Czas trwania

W zależności od wielkości organizacji i zakresu przeglądu, około 4-10 tygodni.

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj o szczegóły!

ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.