infolinia: 58 73 27 108

Opis ogólny

Sprawne utrzymanie usług na oczekiwanym poziomie jest kluczem do osiągnięcia satysfakcji klientów i użytkowników. W ramach tej usługi oferujemy pomoc przy zorganizowaniu Service Desku oraz procesów operacyjnych, tj. Zarządzanie incydentami (Incident Management), Zarządzanie zdarzeniami (Event Management) oraz realizacja wniosków o usługę (Request Fullfilment).

Cele

Celem usługi jest podniesienie zdolności organizacji do codziennego utrzymania usług, w szczególności:

 • Szybkiego rozwiązywania incydentów i przywracania usług IT do oczekiwanego poziomu
 • Udostępnienia użytkownikom profesjonalnego punktu kontaktu, w postaci funkcji ServiceDesk
 • Zapewnienie spójnych i efektywnych procesów operacyjnych
 • Zapewnienie odpowiedniej komunikacji na linii IT-Biznes oraz pomiędzy zespołami wsparcia

Zakres

W ramach usługi wykonujemy:

 • Wstępny przegląd procesów operacyjnych
 • Zdefiniowanie celów i zakresów procesów operacyjnych
 • Zdefiniowanie mapy procesu
 • Przygotowanie instrukcji opisujących proces
 • Zdefiniowanie krytycznych czynników sukcesu (CSF) i kluczowych mierników wydajności (KPI) dla procesu
 • Zdefiniowanie ról i odpowiedzialności w procesie (model RACI)
 • Opracowanie struktury ServiceDesk
 • Opracowanie ról i odpowiedzialności pracowników ServiceDesk
 • Szkolenia dla pracowników
 • Uruchomienie pilota i zidentyfikowanie usprawnień

Korzyści dla Klienta

 • Lepsze wykorzystanie zasobów organizacji
 • Poprawa poziomu satysfakcji użytkowników
 • Sprawniej działające procesy
 • Działania IT zgodne z priorytetami biznesowymi
 • Poprawa morale pracowników IT

Możliwe produkty

Udokumentowane procesy, zawierające:

 • Mapę procesów
 • Instrukcje stanowiskowe
 • Procedury eskalacji
 • Macierz priorytetów
 • Opis ról i odpowiedzialności
 • Szablon raportu poważnego incydentu
 • Szablon wniosku o usługę
 • Miary wraz z opisami

Dokumentację ServiceDesk'u:

 • Opisy stanowisk
 • Struktura ServiceDesk
 • Instrukcje 
 • Spisany zakres odpowiedzialności ServiceDesk

Czas trwania

W zależności od wielkości organizacji i zakresu przeglądu — około 6-12 tygodni.

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj o szczegóły!

ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.