infolinia: 58 73 27 108
Cena od
?
2700 PLN
Cena egzaminu
?
1200 PLN
Czas trwania
3 dni
Poziom
Foundation
Punkty
n/a
Języki
?
PL, EN
EN

Szkolenie RESILIA™ Foundation zapoznaje uczestnika z najlepszymi praktykami w zakresie odporności na cyber-zagrożenia.

Szkolenie RESILIA Foundation rozpoczyna się od określenia przeznaczenia, celów, kluczowych pojęć, róźnic między odpornością a bezpieczeństwem oraz korzyści płynących z wdrażania cyber odporności. Omawia zarządzanie ryzykiem oraz kluczowe działania niezbędne do usunięcia zagrożeń i wykorzystania szans. Ponadto, wyjaśnia znaczenie standardów zarządzania i najlepszych praktyk w obszarze cyber-odporności. Identyfikuje procesy cyber-odporności, związane z nimi cele, interakcje i działania, które powinny być dostosowane do ich odpowiedników w zarządzaniu usługami IT (ITSM). Szkolenie opisuje również podział kompetencji, obowiązków i rozdzielności ról związanych z cyber odpornością.

Szkolenie przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania oficjalnego certyfikatu RESILIA™ Foundation.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do wszystkich ról w obszarach IT i ryzyka, w szczególności:

 • osób zarządzających:
  • eksploatacją usług
  • incydentami i problemami
  • dostawcami i kontraktami
  • ryzykiem i ciągłością biznesową
  • bezpieczeństwem informacji
 • analityków biznesowych i architektów rozwiązań IT
 • konsultantów i audytorów IT
 • osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje w obszarze cyber-odporności i uzyskać certyfikat RESILIA Foundation

Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie:

 • metod i wykorzystania mechanizmów zapobiegawczych, wykrywających i naprawiających, które pozwalają na rozpoznanie zagrożenia i skuteczne działanie w trudnych warunkach.

 • wspólnych standardów zarządzania i najlepszych praktyk, które mogą pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji, aby przewidzieć, przeciwdziałać i/lub odzyskać informacje utracone wskutek cyberataków

 • skutecznego nadzoru, zarządzania i zapewnienia zgodności z zasadami cyber-odporności.

Wymagania wstępne

 • Brak wymagań wstępnych

Metody szkoleniowe

Kliknij aby dowiedzieć się więcej na temat metody:

Nie widzisz dogodnego terminu szkolenia? Zapytaj o termin

Program

Dzień 1

1. Wprowadzenie
2. Intro to Cyber Resilience
3. Risk Management
4. Managing Cyber Resilience
Lunch
5. Cyber Resilience Strategy
6. Cyber Resilience Design
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 2

6. Cyber Resilience Design (cd.)
7. Cyber Resilience Transition
Lunch
8. Cyber Resilience Operation
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 3

8. Cyber Resilience Operation
9. Cyber Resilience Continual Improvement
10. Cyber Resilience Roles and Responsibilities
Lunch
11. Przygotowanie do egzaminu
Egzamin certyfikacyjny 

Organizacja

 • Preferowana sala z ustawieniem w podkowę, rzutnik, tablica, flipchart
 • Maksymalna liczba uczestników: 16
 • Szkolenie trwa od 9:00 do 17:00 każdego dnia
 • Sesja egzaminacyjna zostanie zorganizowana ostatniego dnia szkolenia

Materiały szkoleniowe

 • Podręcznik uczestnika szkolenia zawierający prezentację szkoleniową
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania
 • Dwa egzaminy próbne wraz z odpowiedziami
 • Oficjalny słownik terminów
Wymagane
szkolenie?
Forma Liczba pytań Próg
zdawalności
Język Czas trwania
nie papierowa / online 50 65% 100 min.

Dodatkowe informacje

 • Akredytowane szkolenie jest szczególnie zalecane jednak nie jest wymaganiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu. 
 • Egzamin składa się z 50 pytań testowych, próg zdawalności: 65% (33 poprawnych odpowiedzi na 50 pytań).
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z książek. W przypadku zdawania egzaminu po angielsku kandydat, dla którego język angielski nie jest językiem ojczystym otrzymuje dodatkowe 20 minut czasu (w sumie 160 minut) oraz może korzystać ze słownika angielsko-polskiego. 
 • Certyfikat RESILIA Foundation umożliwia przystąpienie do szkolenia i egzaminu RESILIA Practitioner.
ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.