infolinia: 58 73 27 108
Cena od
?
PROMOCJA Zapytaj o cenę
Cena egzaminu
?
900 PLN
Czas trwania
3 dni
Poziom
Foundation
Punkty
n/a
Języki
?
PL,EN
PL,EN

PRINCE2 Foundation interaktywne szkolenie, które zapoznaje uczestnika z najbardziej znaną na świecie metodyką zarządzania projektami.

PRINCE2 Foundation jest pierwszym z dwóch szkoleń PRINCE2 wymaganych do uzyskania poziomu PRINCE2 Practitioner. W trakcie tego szkolenia uczestnik pozna podstawy metodyki PRINCE2 oraz zdobędzie umiejętności potrzebne do uczestniczenia w projektach prowadzonych zgodnie z metodyką PRINCE2. Szkolenie przygotowuje uczestników do zdania egzaminu PRINCE2 Foundation.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do osób, które:

 • zarządzają projektami (w dowolnej branży oraz dowolnym typie i wielkości organizacji)
 • uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych
 • są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów
 • zajmują się w organizacji audytem projektów
 • chcą poznać sprawdzoną na całym świecie metodykę zarządzania projektami PRINCE2

Cele i korzyści

Szkolenie PRINCE2 Foundation ma na celu zapoznanie uczestnika z następującymi zagadnieniami: 

 • Zasady (pryncypia) metodyki zarządzania projektami PRINCE2 
 • W jaki sposób uruchamiać, sterować i zamykać projekty
 • Jak zarządzać jakością w projekcie
 • Jak zarządzać ryzykiem w projekcie
 • Jak dostarczać projekty na czas, w granicach budżetu oraz zgodnie z określonym uzasadnieniem biznesowym
 • Jak dostosowywać metodykę PRINCE2 do różnego rodzaju i rozmiaru projektów

Wymagania wstępne

 

 • Brak wymagań wstępnych.
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami będzie pomocna.

Metody szkoleniowe

Kliknij aby dowiedzieć się więcej na temat metody:

Nie widzisz dogodnego terminu szkolenia? Zapytaj o termin

Program

Dzień 1

Wprowadzenie
Zasady (Pryncypia) PRINCE2
Temat: Uzasadnienie Biznesowe
Lunch
Temat: Organizacja
Temat: Jakość
Temat: Plany
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 2

Temat: Ryzyko
Temat: Zmiana
Temat: Postępy
Lunch
Procesy: Przygotowanie Projektu
Procesy: Zarządzanie Strategiczne Projektem
Procesy: Inicjowanie Projektu
Procesy: Sterowanie Etapem
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 3

Procesy: Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
Procesy: Zarządzanie Końcem Etapu
Procesy: Zamykanie Projektu
Lunch
Podsumowanie szkolenia
Przygotowanie do egzaminu / Egzamin próbny
Egzamin certyfikacyjny 

Organizacja

 • Preferowana sala z ustawieniem w podkowę, rzutnik, tablica, flipchart
 • Maksymalna liczba uczestników: 16
 • Szkolenie trwa od 9:00 do 17:00 każdego dnia
 • Sesja egzaminacyjna zostanie zorganizowana ostatniego dnia szkolenia

Materiały szkoleniowe

Zostały przygotowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych trenerów i umożliwiają solidne przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu. W ich skład wchodzi: 

 • Podręcznik uczestnika szkolenia zawierający prezentację szkoleniową oraz materiał referencyjny
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania
 • Wskazówki dla zdających egzamin
 • Egzamin próbny wraz z odpowiedziami
Wymagane
szkolenie?
Forma Liczba pytań Próg
zdawalności
Język Czas trwania
tak papierowa / online 75 50% / 60 min.

Dodatkowe informacje

 • Przygotowanie do egzaminu oraz egzamin certyfikacyjny organizowane są podczas trzeciego dnia szkolenia. 
 • Egzamin składa się z 75 pytań (z czego ocenianych jest 70 pytań - 5 pytań próbnych), próg zdawalności: 50% (35 poprawnych odpowiedzi na oceniane pytania).
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z książek. W przypadku zdawania egzaminu po angielsku kandydat otrzymuje dodatkowe 15 minut czasu (razem 75 minut) oraz dopuszczalne jest korzystanie ze słownika angielsko-polskiego.
ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.