infolinia: 58 73 27 108
Cena od
?
PROMOCJA 3400 PLN
Cena egzaminu
?
nie dotyczy
Czas trwania
3 dni
Poziom
Intermediate
Punkty
Języki
?
PL,EN
EN

Poznaj komplet zagadnień związanych z zarządzaniem projektami zwinnymi i otrzymaj wiedzę niezbędną w uzyskaniu renomowanej certyfikacji PMI potwierdzającej współczesne kompetencje kierownika projektów.

Zwinne zarządzanie projektami (Agile Project Management) nabiera coraz większego znaczenia i stanowi istotną umiejętność w obecnym świecie zarządzania projektami. Praktycy coraz częściej decydują się stosować podejście zwinne realizując z sukcesem projekty, demonstrując przy tym szeroką wiedzę z zakresu technik oraz znajomości podejścia agile.

Jeśli stosujesz w swojej pracy praktyki zwinne lub Twoja organizacja identyfikuje potrzebę wdrażania takich metod, zdobycie certyfikatu PMI-ACP® potwierdzi Twoją wiedzę oraz wykaże Twój udział w propagowaniu tego efektywnego podejścia do zarządzania projektami.

Szkolenie PMI-ACP dostarczamy jako partner firmy ITpreneurs, która jest zarejestrowanym partnerem edukacyjnym PMI (PMI R.E.P.).

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do osób, które:

 • pragną uzyskać oficjalny certyfikat PMI-ACP
 • uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych
 • są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów
 • zajmują się w organizacji audytem projektów
 • pełnią rolę szefa lub członków zespołów Agile
 • zajmują się projektowaniem, tworzeniem i testowaniem produktów
 • chcą poznać zwinne metody zarządzania projektami wspierane przez PMI

Cele i korzyści

Dzięki szkoleniu PMI Agile Certified Practitioner uczestnicy:

 • dowiedzą się o charakterystyce i różnicach między poszczególnymi metodami Agile
 • nabędą wiedzę jak korzystać z narzędzi stosowanych w Agile
 • zrozumieją jak wspierać i motywować zespoły Agile
 • nauczą się jak angażować różne grupy interesariuszy
 • dowiedzą się jak estymować i planować metodą zwinną
 • otrzymają pełne przygotowanie do zdania egzaminu PMI-ACP®

Wymagania wstępne

 • Brak formalnych wymagań wstępnych.
 • Zalecamy jednak zapoznanie się z podstawami Agile poprzez materiały dostępne online.
 • Aby podejść do egzaminu PMI-ACP, należy spełniać wymagania certyfikacji PMI-ACP opisane w sekcji "Egzamin".

Metody szkoleniowe

Kliknij aby dowiedzieć się więcej na temat metody:

Nie widzisz dogodnego terminu szkolenia? Zapytaj o termin

Program

Dzień 1

Introduction
Introduction to Agile
Lunch
Agile Project Management Life Cycle
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 2

Agile Requirements Management
Agile Estimation, Planning, Monitoring, and Adapting
Lunch
Agile Communications and Soft Skills
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 3

Agile Product Quality
Agile Risk Management
Agile Metrics Management and Value Stream Mapping
Lunch
Podsumowanie szkolenia

Po szkoleniu, we własnym zakresie

Egzamin próbny (test online)

Organizacja

 • Preferowana sala z ustawieniem w podkowę, rzutnik, tablica, flipchart
 • Maksymalna liczba uczestników: 16
 • Szkolenie trwa od 9:00 do 17:00 każdego dnia

Materiały szkoleniowe

 • Podręcznik uczestnika szkolenia zawierający prezentację szkoleniową oraz materiał referencyjny
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania
Wymagane
szkolenie?
Forma Liczba pytań Próg
zdawalności
Język Czas trwania
tak papierowa / online 120 tbd. 3 godz.

Dodatkowe informacje

Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania określone dla certyfikacji PMI-ACP

 • Egzamin PMI-ACP składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru, z których 20 to pytania testowe. Pytania testowe nie są wliczane do wyniku egzaminu, są rozrzucone pomiędzy innymi pytaniami (zadający nie ma informacji, które to pytania) w celu sprawdzenia ich prawidłowości, a po zatwierdzeniu, wykorzystania w przyszłych egzaminach. 
 • Egzamin trwa 3 godziny, jest komputerowy, a informacja o wyniku (zdał/ nie zdał) pojawia się na końcu egzaminu.
 • Nie przewiduje się przerw podczas egzaminu. Kandydat może przerwać egzamin jeśli to konieczne, ale czas nie zostaje zatrzymany, więc każda przerwa oznacza mniej czasu na odpowiedzi na pytania.  
 • Kandydat może zakupić egzamin wyłącznie od Project Management Institute (PMI), podczas procesu rejestracyjnego na stronie PMI. Firmy szkoleniowe nie sprzedają egzaminów. 

Kandydaci przystępujący do egzaminu PMI-ACP muszą spełniać następujące wymagania:

Ogólne doświadczenie projektowe: 

 • 2000 godzin doświadczenia w pracy w zespole projektowym w ciągu ostatnich 5 lat. Posiadacz certyfikatu PMP spełnia te wymagania. 

Doświadczenie w zespołach zwinnych (Agile)

 • 1500 godzin doświadczenia w pracy w zespole zwinnym (Agile) w ciągu ostatnich 3 lat.

Edukacja:

 • 21 godziny edukacji w zakresie zarządzania projektami zwinnymi (Agile).
ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.