infolinia: 58 73 27 108
Cena od
?
4100 PLN
Cena egzaminu
?
1450 PLN
Czas trwania
?
3 dni
Poziom
Expert
Punkty
n/a
Języki
?
PL, EN
EN

To trzydniowe szkolenie przygotuje cię do egzaminu ze znajomości praktyk ITIL 4 i pozwoli ci uzyskać tytuł ITIL Managing Professional.

Szkolenie ITIL 4 Managing Professional Transition Module umożliwia proste przejście z poziomu ITIL 3 na ITIL 4. Jego uczestnicy uzyskają tytuł ITIL 4 Managing Professional po zaledwie jednym kursie i jednym egzaminie.

Uczestnik musi posiadać minimum 17 punktów ITIL zdobytych na szkoleniach ITIL Foundation, ITIL Intermediate/Practitioner bądź posiadać certyfikat ITIL Expert.

Dzięki temu szkoleniu poprzednie osiągnięcia zostaną uwzględnione w procesie certyfikacji, a uczestnik szkolenia zdobędzie nową wiedzę niezbędną do zrozumienia gospodarki sektora usług.

Szkolenie ITIL 4 Managing Professional Transition Module składa się z następujących modułów:

 • ITIL 4 Specialist Create,
 • ITIL 4 Deliver and Support
 • ITIL 4 Specialist Drive Stakeholder Value
 • ITIL 4 Specialist High Velocity IT
 • ITIL 4 Strategist Direct Plan and Improve.

Obejmuje ono także wprowadzenie objaśniające kluczowe zagadnienia omawiane podczas szkolenia ITIL 4 Foundation.

Dla kogo:

Szkolenie ITIL 4 Managing Professional Transition Module skierowane jest do:

 • aktualnych i przyszłych menedżerów ITSM,
 • posiadaczy certyfikatów ITIL, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę.

Cele i korzyści

Biorący udział w szkoleniu ITIL 4 Managing Professional Transition Module uczestnicy poznają:

 • kluczowe terminy i elementy ITIL, dzięki którym łatwiej nauczą się zarządzać nowoczesnymi usługami w sektorze IT,
 • strategię Create, Deliver and Support (CDS), która umożliwi im zrozumienie metod integracji różnych strumieni wartości i działań w celu tworzenia, dostarczania i wspierania produktów i usług IT oraz poznanie wykorzystywanych w tym celu praktyk, metod i narzędzi,
 • informacje związane z wartością Drive Stakeholder Value (DSV), które umożliwią im zrozumienie wszystkich rodzajów wzajemnych zobowiązań i interakcji zachodzących pomiędzy usługodawcą a klientem, użytkownikiem, dostawcą i partnerem oraz kluczowe terminy dotyczące CX, UX i journey mapping,
 • pojęcie High Velocity IT (HVIT), dzięki czemu zrozumieją sposoby funkcjonowania organizacji i modeli cyfrowych w szybko rozwijającym się środowisku,
 • strategię Direct, Plan and Improve (DPI), która umożliwi im nabycie praktycznych umiejętności wymaganych do stworzenia „uczącej i doskonalącej się” organizacji IT z jasno określoną i skuteczną strategią rozwoju,
 • informacje niezbędne do płynnego przejścia z poprzednich wersji praktyk ITIL na wersję ITIL 4, co umożliwi im uzyskanie tytułu ITIL 4 Managing Professional,
 • kluczowe pojęcia i definicje związane z poziomem ITIL 4 Foundation, w tym informacje na temat najważniejszych różnic pomiędzy poprzednią wersją praktyk ITIL a wersją ITIL 4 oraz sposoby ich praktycznego zastosowania,
 • kluczowe elementy dotyczące każdego z czterech modułów szkolenia ITIL Managing Professional (MP): Create, Deliver and Support, Drive Stakeholder Value, High Velocity IT oraz Direct, Plan and Improve, a także elementy poziomu ITIL 4 Foundation.

Wymagania wstępne:

Uczestnicy szkolenia muszą posiadać poziom Expert lub minimum 17 punktów ITIL v3. Punkty ITIL v3 niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu można uzyskać na poziomie Intermediate lub Practitioner.

Metody szkoleniowe

Kliknij aby dowiedzieć się więcej na temat metody:

Nie widzisz dogodnego terminu szkolenia? Zapytaj o termin

Program

Około dwa tygodnie przed szkoleniem z trenerem:

 • 10-12 godzinny moduł e-learning,
 • Uczestnicy szkolenia mogą wysyłać do instruktora swoje pytania / wątpliwości, na do których instruktor odniesie się w trakcie szkolenia.

Przed przystąpieniem do egzaminu, w trakcie szkolenia:

 • 1.5-godzinny moduł e-learning przygotowujący do egzaminu (egzamin próbny) umożliwiający sprawdzenie wiedzy przed egzaminem certyfikacyjnym.

Dzień 1

ITIL 4 Foundation Overwiew
Lunch
ITIL4 Foundation Exercises & Mock Exam Questions

Dzień 2

ITIL 4 Specialist: Create, Deliver and Support Summary, Exercises & Mock Exam Questions
Lunch
ITIL 4 Specialist: Drive Stakeholder Value Summary, Exercises & Mock Exam Questions

Dzień 3

ITIL 4 Specialist: High Velocity IT Summary, Exercises & Mock Exam Questions
Lunch
ITIL 4 Strategist: Direct Plan and Improve Summary, Exercises & Mock Exam Questions
Exam preparation, mock exam, and exam

Organizacja

 • Kurs składa się z e-learningu oraz zajęć z trenerem.
 • Uczestnik powinien ukończyć uprzednio wskazane moduły e-learning przed rozpoczęciem zajęć z trenerem. W trakcie szkolenia e-learning uczestnik może skorzystać ze wsparcia instruktora.
 • Sesje zajęć z trenerem odbywają się w godzinach 9:00-17:00 i mają formę ćwiczeń i dyskusji.
 • Przed egzaminem certyfikacyjnym, w trakcie szkolenia, uczestnik przystępuje indywidualnie do egzaminu próbnego, który jest częścią e-learningu.
 • Pod koniec trzeciego dnia istnieje możliwość zorganizowania sesji egzaminacyjnej lub też egzamin może być zaplanowany w czasie dogodnym dla uczestnika (jako web-proctored).
 • Maksymalna liczba uczestników: 12.

Materiały szkoleniowe

 • Uczestnik otrzymuje login oraz hasło do szkolenia e-learning przed rozpoczęciem zajęć z trenerem.
 • Case study, exercises with sample answers
 • Materiały szkoleniowe obejmujące teorię z zakresu szkolenia w postaci e-book'a (pliku PDF).
 • Dwa egzaminy próbne wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami.
Wymagane szkolenie? Forma Liczba pytań Próg zdawalności Język Czas trwania

tak

online 40 70% 90 min.

Dodatkowe informacje

 • Egzamin jest obowiązkowy. 
 • Uczestnicy, którzy podejdą do egzaminu odbywającego się w języku innym niż ich język ojczysty lub roboczy, mogą otrzymać 25% więcej czasu na jego napisanie (tj. łącznie 113 minut). Egzamin odbędzie się na zasadzie „closed book”. Oznacza to, że jego uczestnicy nie będą mieli dostępu do żadnych materiałów zewnętrznych.
 • Egzamin składa się z 40 pytań zamkniętych, w których należy wybrać jedną prawidłową odpowiedź spośród czterech dostępnych opcji. Nieprawidłowe opcje zawierają odpowiedzi, które mogłyby zostać wybrane przez osoby o niekompletnej wiedzy lub niepełnych umiejętnościach. Odpowiedzi te są stosunkowo prawdopodobne i związane z programem szkolenia, którego dotyczy egzamin.
 • Na egzaminie mogą pojawić się standardowe pytania zamknięte, pytania o „brakujące słowo”, pytania oparte o „listy” (z 2 prawidłowymi odpowiedziami) oraz, w wyjątkowych sytuacjach, pytania o niepasujący element.
 • Każda prawidłowa odpowiedź daje uczestnikowi egzaminu 1 punkt. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 40.
 • Uczestnik nie otrzymuje punktów ujemnych za nieprawidłowe odpowiedzi.
ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.