infolinia: 58 73 27 108
Cena od
?
Zapytaj o cenę
Cena egzaminu
?
900 PLN
Czas trwania
3 dni
Poziom
Foundation
Punkty
?
2 ITIL
Języki
?
PL, EN
PL, EN

Szkolenie ITIL® Foundation zapoznaje uczestnika z podstawami zarządzania usługami IT.

W trakcie szkolenia omawiane są podstawy zarządzania usługami IT zgodne z dobrymi praktykami opisanymi w bibliotece ITIL. Celem kursu jest poznanie i zrozumienie najważniejszych pojęć, zasad oraz założeń związanych z procesowym modelem zarządzania cyklem życia usług. Szkolenie przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania oficjalnego certyfikatu ITIL Foundation.

Dla kogo

Szkolenie ITIL 4 Foundation + MarsLander II przeznaczone jest dla:

 • Osób rozpoczynających swoja przygodę (drogę, karierę) w zarządzaniu usługami (ang. Service Management)
 • Menedżerów ITSM oraz osób aspirujących do roli Menedżerów ITSM
 • Osób silnie współpracujących z działem dostarczania usług (np. inne działy IT, takie jak zarządzanie produktem, development, digital content)
 • Posiadaczy certyfikatów ITIL w wersji 3, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę w zakresie kolejnej wersji ITIL

Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia ITIL 4 Foundation uczestnicy zdobędą wiedzę i kompetencje związane ze:

 • Zrozumieniem kluczowych pojęć zarządzania usługami oraz będą potrafili opisać podstawowe pojęcia związane z kreowaniem wartości za pomocą usług oraz zależności pomiędzy usługami
 • Zrozumieniem, w jaki sposób zasady (wytyczne) przewodnie ITILa (ang. Guiding principles) mogą pomóc organizacji przyjąć i zastosować najlepsze praktyki zarządzania usługami
 • Zrozumieniem czterech wymiarów zarządzania usługami
 • Zrozumieniem przeznaczenia oraz komponentów składowych systemu wartości usługi ITIL (ang. ITIL service value system)
 • Zrozumieniem zadań (aktywności) łańcucha wartości usługi (ang. Service value chain), sposobu w jaki te zadania wzajemnie działają oraz w jaki sposób wspierają one system wartości usługi
 • Zapamiętaniem celów oraz podstawowych pojęć 18 wybranych praktyk ITIL
 • Zrozumieniem szczegółów 7 kolejnych wybranych praktyk ITIL

Wymagania wstępne

 • Brak wymagań formalnych
 • Doświadczenie w pracy w organizacji IT dostarczającej usługi IT będzie pomocne, ale nie jest wymagane

Metody szkoleniowe

Kliknij aby dowiedzieć się więcej na temat metody:

Nie widzisz dogodnego terminu szkolenia? Zapytaj o termin

Program

Dzień 1

Wprowadzenie
Zarządzanie usługami
Cykl życia usługi
Lunch
Role i funkcje
Strategia usług
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 2

Projektowanie usług
Lunch
Przekazanie usług
Eksploatacja usług
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 3

Eksploatacja usług (cd.)
Ustawiczne doskonalenie usług
Lunch
Podsumowanie i przygotowanie do egzaminu
Egzamin certyfikacyjny 

Dzień 4 - Apollo 13

Wprowadzenie do gry
Runda 1 – Budowa i start
Runda 2 – Orbita Ziemi i zbliżanie się do Księżyca
Lunch
Runda 3 – Lot w stronę Ziemi
Runda 4 – Wejście w atmosferę i wodowanie
Podsumowanie misji

Organizacja

 • Preferowana sala z ustawieniem w podkowę, rzutnik, tablica, flipchart
 • Maksymalna liczba uczestników: 16
 • Szkolenie trwa od 9:00 do 17:00 każdego dnia
 • Sesja egzaminacyjna zostanie zorganizowana ostatniego dnia szkolenia

Materiały szkoleniowe

 • Podręcznik uczestnika szkolenia zawierający prezentację szkoleniową
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania
 • Dwa egzaminy próbne wraz z odpowiedziami
 • Oficjalny słownik terminów
Wymagane
szkolenie?
Forma Liczba pytań Próg
zdawalności
Język Czas trwania
tak papierowa / online 40 65%   60 min.

Dodatkowe informacje

 • Egzamin jest obowiązkowy.
 • Akredytowane szkolenie jest szczególnie zalecane jednak nie jest wymaganiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu. 
 • Egzamin składa się z 40 pytań testowych, próg zdawalności: 65% (26 poprawnych odpowiedzi na 40 pytań).
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z książek. W przypadku zdawania egzaminu po angielsku kandydat, dla którego język angielski nie jest językiem ojczystym otrzymuje dodatkowe 15 minut czasu (w sumie 75 minut) oraz może korzystać ze słownika angielsko-polskiego. 
 • Certyfikat ITIL Foundation zapewnia 2 punkty w schemacie kwalifikacji ITIL oraz umożliwia przystąpienie do dalszych szkoleń ITIL.
ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.