infolinia: 58 73 27 108

Gry symulacyjne to praktyczne ćwiczenia, w trakcie których uczestnicy wykorzystują posiadaną wiedzę oraz umiejętności w warunkach odwzorowujących rzeczywiste sytuacje do realizacji przydzielonego zadania lub projektu. W bezpiecznych warunkach można sprawdzić skuteczność różnych rozwiązań bez ponoszenia biznesowych konsekwencji.

Jednocześnie uczestnicy mogą przekonać się jak wykorzystywanie dobrych praktyk usprawnia procesy podejmowania decyzji oraz pomaga redukować koszty i ryzyka prowadzonych projektów. Poszczególne symulacje skupiają się na zdobyciu różnych umiejętności np. wykorzystywania dobrych praktyk czy też skutecznego zarządzania projektami.

Jest to jednodniowa, intensywna gra symulacyjna, podczas której uczestnicy mogą doświadczyć korzyści jakie przynosi stosowanie dobrych praktyk opisanych w publikacjach ITIL.

Gra oparta jest na scenariuszu misji Apollo 13 a jej uczestnicy odgrywają role pracowników Centrum Kontroli Misji w Houston. Apollo13 jest doskonałym uzupełnieniem szkolenia ITIL Foundation, to tutaj uczestnicy mogą wykorzystać poznaną teorię, zmierzyć się z rzeczywistymi problemami organizacji i sprawdzić skuteczność różnych rozwiązań.

Dowiedz się więcej

W trakcie gry uczestnicy uczą się:

 • Jak i dlaczego warto korzystać z dobrych praktyk opisanych w publikacjach ITIL
 • Zarządzać zespołem i przydzielać role oraz odpowiedzialności
 • Projektować i wdrażać w życie procesy IT
 • Tworzenia bazy wiedzy i sposobów transferu wiedzy w organizacji
 • Wykorzystywać narzędzia do efektywnego działania procesów IT
 • Wykorzystywać Ustawiczne Doskonalenie do identyfikacji słabych punktów i realizacji działań usprawniających
 • Integrować pracowników, procesy, technologie i partnerów(4P)
 • Dostarczać usługi zgodnie ze zidentyfikowanymi wymaganiami Klienta
Zamknij opis

Apollo 13

Gra symulacyjna Apollo 13

Jest to jednodniowa, intensywna gra symulacyjna, podczas której uczestnicy mogą doświadczyć korzyści jakie przynosi stosowanie podejścia DevOps.

The Phoenix Project

Dobrze znamy typowe narzekania IT na deweloperów, którzy to wrzucają pozornie niesprawdzone rozwiązania na systemy produkcyjne, co powoduje bałagan i zmusza dział utrzymania do dodatkowej pracy.

Z drugiej strony słyszymy jak deweloperzy narzekają na bariery tworzone przez utrzymanie IT, które opóźniają wdrożenie, czy też na ciągłe zgłoszenia ze strony IT dotyczące drobnych aktualizacji, czy rozwiązywania incydentów i problemów związanych z działaniem aplikacji, co odciąga ich od prawdziwej pracy kodera.

Rosnące znaczenie IT we wszystkich obszarach działalności i dążenie do coraz coraz lepszych i szybszych rozwiązań IT powoduje, że wyzwania te są jeszcze bardziej dotkliwe. W rezultacie obciążenie obu stron (wytwarzania orogramowania i utrzymania IT) rośnie, przepływy pracy są blokowane, projekty IT kończą się niepowodzeniem. To wszystko powoduje niezadowolenie i frustrację zarządów i właścicieli procesów biznesowych, którzy obserwują utracone korzyści biznesowe i zwiększające się ryzyko związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Gene Kim, Kevin Behr oraz George Spafford napisali świetną książkę pt.
“The Phoenix Project” (Projekt Feniks), która opisuje organizację doświadczającą wyżej opisanych trudności. Książka ukazuje jak organizacja ta  zastosowała zasady DevOps, osiągnęła istotną poprawę wyników oraz umożliwiła realizację korzyści biznesowych.

Symulacja biznesowa The Phoenix Project zbudowana jest w oparciu o tą przełomową książkę oraz pozwala doświadczyć jej dynamiki.

Dowiedz się więcej

W trakcie gry uczestnicy uczą się:

 • Jak stosować zasady DevOps w konkretnej sytuacji.
 • Jak znaleźć właściwą równowagę między realizacją SLA a dostarczaniem projektów IT zgodnie z planem.
 • Jak DevOps może przynieść istotne korzyści przedsiębiorstwu.
 • Jak zwiększyć efektywność i skuteczność działu IT.
 • Jak stworzyć lepszy przepływ w swoich zespołach.
 • Jak rozwijać umiejętności ludzi do działania w środowisku DevOps.
 • Jaka jest rola biznesu w sukcesach projektów IT.
Zamknij opis

The Phoenix Project

The Phoenix Project

Jest to dynamiczna symulacja biznesowa, która przenosi grupę uczestników do czasów starożytnego Egiptu.

Zadaniem zespołu jest stworzenie organizacji projektowej, która zbuduje sławne Piramidy Cheops'a. Podczas jednodniowej sesji grupa będzie zmagała się z wieloma wyzwaniami starożytnych Egipcjan np. z wylewami Nilu, wojnami, czy też niespodziewaną zmianą woli rządzącego Faraona. Celem do realizacji dla zespołu jest ukończenie projektu w danym czasie, zakresie, budżecie i w planowanej jakości.

Dowiedz się więcej

W trakcie gry uczestnicy uczą się:

 • Jak zarządzać projektami w organizacji, przypisywać role, zadania, władzę i odpowiedzialność
 • Jakimi zasadami kierować się w zarządzaniu projektami
 • Jakie umiejętności i kompetencje powinien posiadać menedżer projektów
 • Jak kontrolować projekty wykorzystując metody i instrumenty zarządzania projektami
 • Jak zachowują się poszczególni interesariusze w projekcie
 • Jak czynniki sukcesu lub porażki wpływają na zarządzanie projektami
Zamknij opis

The Challenge of Egypt

Gra symulacyjna The Challenge of Egypt™ (PRINCE2/PMI)

Zwiększ wydajność swojej organizacji, dzięki sprawnie działającemu działowi IT.

Grab@Pizza

Your team runs the IT department of one of the World’s largest Pizza
companies. Your task is to support the business with excellent IT
products and services. The market is highly competitive which forces
your Business to design new products, develop powerful marketing and
sales initiatives and develop a high level of operating excellence with
a fast, low cost, high quality order and delivery process. IT plays an
important role in enabling the business to achieve its strategic aims.

Dowiedz się więcej

W trakcie gry uczestnicy uczą się:

 • How to deliver agreed IT Services with limited resources in terms of budget and employees.
 • How to minimize your IT costs by optimizing ITSM people, processes and supporting technology.
 • How to use your Supplier effectively.
 • How to prioritize IT investments and workload, in terms of Maintenance Support and Innovation & Development.
 • How to translate Business Requirements into the required ITServices.
 • How to plan application development activities, prioritize the projects/changes planned on the Change Calendar.
 • How to minimize potential business risks threats to continuity causedby poor availability, capacity and security of the IT services.
 • How to realize and demonstrate business value.
Zamknij opis

Grab@Pizza

Zwiększ wydajność swojej organizacji, dzięki sprawnie działającemu działowi IT.

Wejdź na wyższy poziom rozwiązywania incydentów.

Problem Solving

Interaktywny charakter tego szkolenia i bardzo realistyczne środowisko powodują, że uczestnicy są mocno zaangażowani, uczą przez doświadczanie i są w stanie zastosować zdobyte kompetencje już „następnego dnia”. Rozwiązywanie problemów/incydentów nie jest procesem, jest konkretną umiejętnością. Nie można jej rozwinąć nie ćwicząc, nie próbując, nie popełniając błędów i nie wyciągając wniosków. Nasz symulator to idealne i bezpieczne środowisko, aby przejść cały cykl uczenia.

Dowiedz się więcej

W trakcie gry uczestnicy uczą się:

 • Jak poprawić umiejętności rozwiązywania incydentów/problemów
 • Jak poprawić współpracę i komunikację przy rozwiązywaniu incydentów i problemów.
 • Jak wypracować nowe nawyki, które następnie mogą być wykorzystane w codziennych obowiązkach.
 • Jak poprawić jakość komunikacji, dokumentacji incydentów i informacji, która jest przekazywana między grupami wsparcia.
 • Jak szybko i z minimalnym ryzykiem przywrócić usługę/produkcję do działania.
 • Jak znaleźć przyczynę źródłową i zidentyfikować permanentne rozwiązanie.
Zamknij opis

Symulator SOLVE

SOLVE Simulator

Symulacja ITSM nowej generacji autorstwa GamingWorks

Problem Solving

Przy użyciu praktyk ITSM, takich jak ITIL®, udało nam się doprowadzić do lądowania rakiety Apollo 13 na księżycu. Od tego czasu świat sporo się zmienił. Zmieniła się technologia. Zmieniły się oczekiwania klientów i na rynku kosmicznych usług pojawiło się więcej konkurencji. MarsLander to nowa generacja kosmicznych technologii. Doprowadzenie do lądowania MarsLandera na Marsie wymaga wyższego poziomu oferowanych możliwości ITSM.

Dowiedz się więcej

W tej symulacji można poznać i doświadczyć tego, w jaki sposób można przekształcić swoją obecną organizację IT z myślą o stosowaniu elementów Agile i Lean na podstawie zasad ITSM nowej generacji, takich jak ITIL4®, VeriSM™, czy też Agile Service Management. Poniższe aspekty zostaną poznane doświadczalnie i omówione:

 • Co jest kluczowe w ITSM nowej generacji?
 • Jak można poprawić przepływ pracy?
 • Jak można zintegrować dostawców w ramach swoich usług?
 • Jak ściślej współpracować z twórcami aplikacji?
 • W jaki sposób ciągle ulepszać swoje produkty?
 • Jak stać się elastyczną organizacją świadczącą usługi, która szybko reaguje na zmienne zapotrzebowania rynku?
 • Jak być bardziej zorientowanym na klienta i wdrożyć to podejście w swoich zespołach?
 • W jaki sposób skutecznie zarządzać pracą (całościowo) i jak zmniejszać ilość nadprogramowej pracy?
 • W jaki sposób zwiększyć satysfakcję klientów i pracowników?
 • W jaki sposób wykorzystać możliwości ITSM nowej generacji, aby generować wartość ekonomiczną?
 • W jaki sposób przełożyć ciągłe doskonalenie na poprawę rozwiązań całościowych (end-to-end)?
Zamknij opis

MarsLander II®

MarsLander II® Business Simulation

ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.