infolinia: 58 73 27 108

Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie stworzyliśmy całą gamę usług doradczych, których celem jest wspieranie naszych Klientów w tworzeniu sprawnych organizacji usługowych, skoncentrowanych na kliencie i dopasowujących się do jego potrzeb.

Realizacja każdego projektu jest inna ponieważ zawsze dopasowany jest on do porzeb danej organizacji. Natomiast każdorazowo odnosimy się do źródeł dobrych praktyk, metodyk i norm, m.in. ITIL, TIPA, CMMI, ISO 20000, MOR.

Obszary konsultacji

 • Działy IT przedsiębiorstw
 • Departamenty IT jednostek administracji publicznej
 • Przedsiębiorstwa świadczące usługi IT na rzecz innych podmiotów
 • Przedsiębiorstwa specjalizujące się w outsourcingu IT

Budowa modelu usługowego

Ocena organizacji

Zobacz więcej

Zarządzanie poziomem usług IT

Zobacz więcej

Eksploatacja usług

Zobacz więcej

Wybór narzędzia ITSM

Zobacz więcej
Zamknij opis

Zarządzanie usługami IT

dopasowanie procesów i organizacji IT do potrzeb Klienta przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania zasobów

Konsultacje na różnych etapach przedsięwzięć

W zależności od potrzeb, możliwości i dojrzałości organizacji, nasze projekty doradcze mają różny zakres. W dużym uproszczeniu nasze zadania mogą być podzielone na etap oceny i wyznaczenia celów, projektowania rozwiązania oraz jego implementację.

Ocena

 • Zdefiniujemy wizję i wysokopoziomowe cele
 • Wykonamy ocenę stanu aktualnego, stworzenie punktu odniesienia
 • Określimy wymagane zasoby, czynniki sukcesu oraz ryzyka
 • Pomożemy uzyskać akceptację i zaangażowanie ze strony kierownictwa
 

Projektowanie

 • Określimy zakres i cel pojedynczych działań
 • Zdefiniujemy wymagania dla nowego rozwiązania
 • Zaprojektujemy rozwiązanie, tak by było zgodne z potrzebami
 • Stworzymy niezbędną dokumentację
 

Implementacja

 • Osadzimy rozwiązanie w narzędziach 
 • Opracujemy plan wdrożenia i plan komunikacji
 • Przeprowadzimy niezbędne szkolenia
 • Wykonamy testy i wdrożymy usprawnienia

Zakres wsparcia konsultanta

Jesteśmy elastyczni również w kontekście naszego zaangażowania. Z doświadczenia wiemy, że jego poziom jest uzależniony od indywidualnych potrzeb Klienta. Dlatego opracowaliśmy trzy różne poziomy wsparcia.

Rekomendacje

Dajemy podstawowe wskazówki, wyznaczamy cele. Wspieramy "na żądanie"

Facylitacja

Udzielamy szczegółowych wskazówek oraz wspieramy realizację projektu, pełnimy nadzór nad kierunkiem realizacji, prowadzimy kluczowe spotkania, weryfikujemy i zatwierdzamy produkty projektu

Pełne wsparcie

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za przedsięwzięcie, zarządzamy projektem, wytwarzamy produkty.

ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.