Cena od
3000 PLN
Cena egzaminu
nie dotyczy
Czas trwania
2 dni
Poziom
Intermediate
Punkty

16 PDU
Języki
PL, EN
PL, EN

Uczestnicy zyskają dogłębne zrozumienie koncepcji ART, w jaki sposób zapewnia ona wartość i jak może funkcjonować, oraz dowiedzą się jak skutecznie wypełniac swoją rolę w Scrum, Kanban czy XP

Certyfikat SAFe® for Teams (SP) przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które będą w zespole pełnić rolę software developera, testera.

Uczestnicy poznają umiejętności potrzebne, aby stać się wydajnym członkiem zespołu „pociągu zwinnego dostarczania” (ART). Nauczą się współpracować efektywnie z innymi zespołami - stając się SAFe® Practitioner (SP). Podczas tego dwudniowego kursu uczestnicy zyskają dogłębne zrozumienie koncepcji ART, w jaki sposób zapewnia ona wartość i jak może funkcjonować, aby skutecznie wykonywać swoją rolę pracując w Scruma, Kanban i XP.

Nauczą się także pisać historie (User Stories) i dekomponować wymagania (Features), planować i pracować iteracyjnie oraz planować Przyrosty Programu (Program Increment - PI). Wreszcie dowiedzą się o ciągłym procesie dostarczania i kulturze DevOps, o tym, jak skutecznie integrować się z innymi zespołami w programie oraz o tym, czego potrzeba, aby stale ulepszać proces wytwórczy ART. 

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do osób, które:

 • chcą zdobyć wiedzę potwierdzoną renomowanym certyfikatem SAFe Practitioner
 • będąc członkami zespołów, zamierzają stosować techniki Lean i Agile w skalowanym środowisku
 • przygotowują się do uruchomienia zespołu zespołów, czyli Agile Release Train
 • są liderami zespołów pracujących równocześnie i wspólnie nad rozwojem produktu
 • pełnią funkcję architekta systemowego lub właściciela obszaru produktowego
 • chcą poznać najpopularniejszą wykładnię agile@scale

Cele i korzyści

Dzięki szkoleniu uczestnicy: 

 • Będą potrafili pomóc formułować, budować i utrzymywać backlogu zespołu
 • Zrozumieją jak zaimplementować SAFe do skalowania rozwoju produktu zgodnie z Lean i Agile
 • Nauczą się planować iteracje i demonstrować dostarczaną wartość
 • Przećwiczą mechanizmy planowania Przyrostu Programu (PI) czyli kadencji
 • Rozpoznają istotę ciągłego doskonalenia metod pracy
 • Poznają metody współpracy z innymi zespołami w ART

Dodatkowo uczestnicy otrzymują

 • 16 PDUs lub 16 SEUs
 • opłacony egzamin na SAFe® Practitioner
 • roczne członkostwo w Scaled Agile community

Wymagania wstępne

 • Brak formalnych wymagań wstępnych
 • praktyczna znajomość metodyki Scrum
 • Uczestnicy w organizacji pełnią rolę lidera, eksperta lub managera

Metody szkoleniowe

szkolenie tradycyjne
warsztat
Program i organizacja

Program

Dzień 1

Introducing SAFe
Building an Agile Team
Lunch
Planning the Iteration

Dzień 2

Executing the Iteration
Lunch
Executing the PI

Organizacja

 • Preferowana sala z ustawieniem w podkowę, rzutnik, tablica, flipchart
 • Maksymalna liczba uczestników: 16
 • Szkolenie trwa od 9:00 do 17:00 każdego dnia
 • Istnieje możliwość zorganizowania sesji egzaminacyjnej pod koniec drugiego dnia szkolenia

Materiały szkoleniowe

Zostały przygotowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych trenerów i umożliwiają solidne przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu. W ich skład wchodzi: 

 • Podręcznik uczestnika szkolenia zawierający prezentację szkoleniową oraz materiał referencyjny
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania
 • Wskazówki dla zdających egzamin
 • Egzamin próbny wraz z odpowiedziami
Egzamin
Wymagane
szkolenie?
Forma Liczba pytań Próg
zdawalności
Język Czas trwania
tak Web-based, bez używania podręcznika 45 75% 150 min.

Dodatkowe informacje

 • Do egzaminu mogą podejść osoby, które odbyły dane szkolenie SAFe
 • Egzamin składa się z 45 pytań, z których każde umożliwia zdobycie jednego punktu.
 • Próg zdawalności: 75% (34 punktów na 45 możliwych do uzyskania)
 • Czas trwania egzaminu: 90 minut
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z podręcznika lub internetu
Terminy
ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.