infolinia: 58 73 27 108

ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R®RESILIA™ jest znakiem towarowym firmy AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited

Logo Swirl ™ jest znakiem towarowym AXELOS Limited, używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Marka oraz oraz prawa do własności intelektualnej Kepner-Tregoe® stanowią własność Kepner-Tregoe.

Szkolenie Kepner-Tregoe® Foundation jest dostarczane na podstawie licencji udzielonej przez ITpreneurs i zawiera elementy metodyk Kepner-Tregoe oraz prawa do własności intelektualnej Kepner-Tregoe, które są wykorzystywane za pozwoleniem Kepner-Tregoe. Wszystkie prawa zastrzeżone.

ISACA® jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA (Information Systems Audit and Control Association).

COBIT® jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA i IT Governance Institute.

R.E.P.® jest zarejestrowanym znakiem usługowym Project Management Institute, Inc.

PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.

ITpreneurs TOGAF® 9.1 Training Course is an Accredited TOGAF® Training Course and complies with the accreditation requirements for The Open Group TOGAF® Certification for People program.

The Open Group Certification logo is a trademark and TOGAF® is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries.

CompTIA® jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a CompTIA Cloud Essentials™ jest znakiem handlowym CompTIA Properties, LLC

iPad is a trademark of Apple Inc. App Store is a service mark of Apple Inc.

ITIL®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R® and RESILIA™ is a trademark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.
The APMG international Change Management and Swirl Device logo is a trade mark of the APMG Group Ltd. Use of this trade mark on this website has been authorised solely for marketing purposes. All rights reserved
AgilePM® is a registered trademark of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. The APMG International AgilePM and Swirl Device logo is a trademark of The APM Group Limited, used under permission of The APM Group Limited. All rights reserved.