infolinia: 58 73 27 108

20 kwietnia 2015

Nowe certyfikacje LITA - Lean IT Association

Do tej pory edukacja w obszarze Lean IT nie była wspierana przez spójny i powszechnie akceptowany schemat certyfikacji. Wychodząc na przeciw potrzebom specjalistów i organizacji, LITA (Lean IT Association) wprowadza globalny standard szkoleń i certyfikacji Lean IT.

W skład grupy, która powołała Lean IT Association wchodzi sześć czołowych organizacji z obszaru certyfikacji najlepszych praktyk w zarządzaniu IT, z czego trzy organizacje: Peoplecert, ITpreneurs i APMG są naszymi partnerami.

Ścieżka szkoleń i certyfikacji Lean IT Association będzie składać się z czterech certyfikacji na trzech poziomach, jak na schemacie poniżej.


LITA Lean IT Association

Dowiedz się więcej

PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.