infolinia: 58 73 27 108

Opis ogólny

Chcąc spełniać rosnące wymagania Klientów, każda organizacja IT potrzebuje efektywnego narzędzia, wspierającego działające w niej procesy.  Wybór odpowiedniego narzędzia uzależniony jest od wielkości i poziomu dojrzałości danej organizacji IT. W ramach tej usługi wspieramy naszych klientów w określaniu wymagań oraz świadomym wyborze dostawcy narzędzia.

Cele

Celem jest wybór narzędzia, które będzie dopasowane do potrzeb klienta oraz przygotowanie projektu wdrożeniowego. W 

Zakres

W ramach usługi wykonujemy:

 • Zebranie i analiza wymagań dotyczących narzędzia ISTM
 • Ocena dojrzałości organizacji pod względem gotowości na wdrożenie narzędzia ITSM
 • Określenie kryteriów wyboru narzędzia ITSM
 • Identyfikacja produktów dostępnych na rynku
 • Przygotowanie zapytania ofertowego
 • Ocena dopasowania narzędzi do wymagań i dojrzałości organizacji
 • Rekomendacja wyboru rozwiązania
 • Kalkulacja kosztów wdrożenia i utrzymania wybranego rozwiązania
 • Stworzenie planu wdrożenia

Korzyści dla Klienta

 • Właściwa i obiektywna definicja potrzeb organizacji
 • Skrócenie czasu wdrożenia narzędzia
 • Ograniczenie ryzyk związanych z wyborem i wdrożeniem
 • wybór narzędzia dopasowanego w największym stopniu do potrzeb organizacji
 • Optymalne wykorzystanie zasobów przeznaczonych na wybór i wdrożenie

Możliwe produkty

 • Dokument specyfikacji wymagań
 • Zapytanie ofertowe
 • Raport z oceny dostępnych rozwiązań
 • Rekomendacja
 • Symulacja kosztów wdrożenia i utrzymania narzędzia
 • Plan wdrożenia

Czas trwania

W zależności od wielkości organizacji i zakresu przeglądu, około 4-6 tygodni.

Masz dodatkowe pytania?

Zapytaj o szczegóły!

PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.