infolinia: 58 73 27 108
?

Cena - tradycyjne
3300 PLN

Cena - blended
3100 PLN

Cena egzaminu
?
1000 PLN
Czas trwania
?
4 dni lub
2,5 dnia + 16h
Poziom
Intermediate
Punkty
?
4 ITIL
30 lub 40 PDU
Języki
?
PL, EN
EN

W trakcie szkolenia uczestnik pozna praktyczne aspekty cyklu życia usługi i procesów związanych z utrzymaniem i wsparciem operacyjnym usług (Operational Support and Analysis).

Główny nacisk położony jest na procesy operacyjne, ich aktywności, metody wspierania i podejścia do ich realizacji w praktyce. Szkolenie jest prowadzone z wykorzystaniem licznych przykładów, studiów przypadku z życia codziennego z aktywnym udziałem kursantów. Szkolenie przygotowuje uczestnika do zdania egzaminu ITIL® OSA Capability.

Szkolenie dostępne jest w dwóch formach: tradycyjne 4-dniowe oraz blended 2,5 dniowe. Szkolenie blended to optymalne połączenie metod przekazywania wiedzy oraz jej stosowania w praktyce. Uczestnicy kończą szkolenie e-learning w dogodnym dla siebie czasie zdobywając wiedzę teoretyczną. Następnie uczestniczą w interaktywnych zajęciach z trenerem, które pozwalają na weryfikację zrozumienia oraz zastosowanie poznanej teorii.

Dla kogo

 • Pracownicy i kadra kierownicza działów IT oraz firm dostarczających usługi informatyczne, w szczególności: 
  • właściciele procesów lub usług IT
  • kierownicy i koordynatorzy zespołów
  • konsultanci i audytorzy IT
 • Osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje w obszarze zarządzania usługami informatycznymi i uzyskać certyfikat ITIL Intermediate
 • Osoby, które dążą do uzyskania certyfikatu ITIL Expert

Cele i korzyści

Uczestnik szkolenia zdobędzie praktyczne umiejętności planowania, implementacji, mierzenia i doskonalenia następujących procesów i funkcji:

 • Zarządzanie zdarzeniami (Event Management)
 • Zarządzanie incydentami (Incident Management)
 • Zarządzanie problemami (Problem Management)
 • Realizacja wniosków (Request Fulfillment)
 • Zarządzanie uprawnieniami Dostępu (Access Management)
 • Service Desk
 • Zarządzanie techniczne (Technical Management)
 • Zarządzanie aplikacjami (Application Management)
 • Zarządzanie eksploatacją IT (IT Operation Management)

Wymagania wstępne

 • Certyfikat ITIL® Foundation lub ITIL® Foundation Bridge + ITIL® Foundation z poprzedniej wersji – wymaganie formalne.
 • Doświadczenie 2-4 lata pracy w organizacji IT dostarczającej usługi IT będzie pomocne.

Metody szkoleniowe

Kliknij aby dowiedzieć się więcej na temat metody:

Miejsce Data Cena Język Metoda
Gdańsk 10-13.12.2018 3300 PLN szkolenie tradycyjne
Warszawa 10-13.12.2018 3300 PLN szkolenie tradycyjne
Gdańsk 14-17.01.2019 3300 PLN szkolenie tradycyjne
Kraków 25-28.03.2019 3300 PLN szkolenie tradycyjne
Gdańsk 08-11.04.2019 3300 PLN szkolenie tradycyjne
Warszawa 06-09.05.2019 3300 PLN szkolenie tradycyjne
Warszawa 23-26.10.2019 3100 PLN szkolenie tradycyjne

*ceny nie zawierają podatku VAT

Nie widzisz dogodnego terminu szkolenia? Zapytaj o termin

Program

Dzień 1

Wprowadzenie
Event Management
Lunch
Incident Management
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 2

Request Fulfillment
Lunch
Problem Management
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 3

Access Management
Lunch
Service Desk
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 4

Service Operation Functions
Technology and Implementation Considerations

Lunch
Podsumowanie szkolenia i przygotowanie do egzaminu
Egzamin certyfikacyjny (opcja)

Organizacja

 • Szkolenie ma formę wykładów połączonych z dyskusjami, ćwiczeniami indywidualnymi oraz w grupach.
 • Sala szkoleniowa ustawiona w podkowę, wyposażona w projektor i flipchart.
 • Szkolenie odbywa się każdego dnia w godzinach 9:00 – 17:00.
 • Czwartego dnia szkolenia organizowana jest sesja egzaminacyjna.
 • Maksymalna liczba uczestników: 12.
 • Kopia certyfikatu ITIL Foundation powinna zostać przedstawiona przed rozpoczęciem szkolenia.

Materiały szkoleniowe

Zostały przygotowane w oparciu o wieloletnie doświadczenie naszych trenerów i umożliwiają solidne przygotowanie uczestnika do zdania egzaminu. W ich skład wchodzi: 

 • Podręcznik uczestnika szkolenia (Student Handbook)
 • Kopia prezentacji szkoleniowej
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania
 • Dwa egzaminy próbne wraz z odpowiedziami

Program

e-learning

około tydzień przed szkoleniem z trenerem:
10-12 godzinny moduł e-learning przy zdalnym wsparciu instruktora
Przed przystąpieniem do egzaminu:
2-godzinny moduł e-learning przygotowujący do egzaminu (egzamin próbny) umożliwiający sprawdzenie wiedzy przed egzaminem certyfikacyjnym.

Dzień 1

1. Wprowadzenie
2. Event Management
Lunch
3. Incident Management
Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 2

4. Request Fulfillment
5. Problem Management
Lunch
6. Access Management
7. Service Desk
Praca indywidualna (powtórka materiału)

 

Dzień 3

8. Service Operation Functions
9. Technology and Implementation Considerations
Lunch
Egzamin certyfikacyjny (opcja)

Organizacja

 • Kurs składa się z e-learningu oraz zajęć z trenerem.
 • Moduły e-learning wymagają łącza internetowego, przeglądarki z obsługą Flash.
 • Uczestnik powinien ukończyć uprzednio wskazane moduły e-learning przed rozpoczęciem zajęć z trenerem. W trakcie szkolenia e-learning uczestnik może skorzystać ze zdalnego wsparcia instruktora.
 • Sesje zajęć z trenerem odbywają się w godzinach 9:00-17:00 i mają formę ćwiczeń i dyskusji.
 • Przed egzaminem certyfikacyjnym uczestnik przystępuje indywidualnie do egzaminu próbnego, który jest częścią e-learningu.
 • Pod koniec trzeciego dnia istnieje możliwość zorganizowania sesji egzaminacyjnej lub też egzamin może być zaplanowany w czasie dogodnym dla uczestnika (jako web-proctored).
 • Maksymalna liczba uczestników: 12.

Materiały szkoleniowe

 • Uczestnik otrzymuje login oraz hasło do szkolenia e-learning przed rozpoczęciem zajęć z trenerem. Materiały e-learning są dostępne przez 2 lata.
 • Materiały szkoleniowe obejmujące teorię z zakresu szkolenia w postaci e-book'a (pliku PDF).
 • Podręcznik uczestnika szkolenia (Student Workbook)
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania.
 • Dwa egzaminy próbne wraz z odpowiedziami.
Wymagane
szkolenie?
Forma Liczba pytań Próg
zdawalności
Język Czas trwania
tak papierowa / online 8 złożonych pytań 70% 90 min.

Dodatkowe informacje

 • Wymogiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie certyfikatu ITIL® Foundation lub ITIL® v3 Foundation Bridge + ITIL® Foundation z poprzedniej wersji oraz ukończenie szkolenia ITIL Operational Support and Analysis (OSA) Capabiity w akredytowanym ośrodku szkoleniowym.
 • Przed przystąpieniem do egzaminu zalecane jest co najmniej 12 godzin indywidualnego studiowania obszarów Zarządzania Usługami  IT ITIL® opisanych w zakresie i planie nauki, w szczególności publikacji Service Operation.
 • Egzamin składa się z 8 pytań zamkniętych opartych na scenariuszach, 4 odpowiedzi do wyboru, punktowane wg. skali: Najlepsza odpowiedź: 5 punktów, druga pod względem jakości odpowiedź: 3 punkty, trzecia pod względem jakości odpowiedź: 1 punkt, zła odpowiedź: 0 punktów. 70% (28 na 40 możliwych do zdobycia punktów) zalicza egzamin. Czas trwania: 90 minut (120 minut dla osób, których język angielski nie jest językiem ojczystym).
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z książek. Dopuszczalne jest korzystanie ze słownika angielsko-polskiego.
 • Zdany egzamin umożliwia otrzymanie 4 punktów w kwalifikacji ITIL®.

Mateusza Nehring

Simple IT Solutions

"Jestem bardzo zadowolony, szkolenie było przeprowadzone bardzo profesjonalnie i na wysokim poziomie, o czym może też świadczyć fakt, iż uzyskałem z egzaminu 100% ."
PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.