infolinia: 58 73 27 108
Cena
?
1500 PLN
Cena egzaminu
?
650 PLN
Czas trwania
2 dni
Poziom
Foundation
Punkty
12 PDU
Języki
?
PL, EN
PL, EN

Szkolenie AgilePM™ Foundation zapoznaje uczestnika z pracą w zwinnym (agile) środowisku projektowym.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają wiodącą metodykę zarządzania projektami opartą o środowisko agile. Metodyka AgilePM powstała we współpracy z DSDM Consortium (ang. Dynamic Systems Development Method) oferuje praktyczne i powtarzalne metody zarządzania projektami przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy standardami, normami i przejrzystością w projektach. Stosowanie AgilePM umożliwia pracę nastawioną na szybkość dostarczania produktów projektu oraz reagowania na pojawiające się zmiany w jego zakresie.

Celem kursu jest poznanie i zrozumienie najważniejszych pojęć, zasad oraz założeń związanych z pracą w metodyce AgilePM . Szkolenie przygotowuje uczestników do zdania egzaminu i uzyskania oficjalnego certyfikatu AgilePM Foundation.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do osób, które:

 • zarządzają projektami (w dowolnej branży oraz dowolnym typie i wielkości organizacji)
 • uczestniczą w realizacji projektów jako członkowie zespołów projektowych
 • są odpowiedzialne za decyzje strategiczne w stosunku do projektów
 • są przedstawicielami działów biznesowych
 • chcą poznać wiodącą metodykę zwinnego zarządzania projektami oraz uzyskać certyfikat AgilePM™ Foundation 

Cele i korzyści

Dzięki szkoleniu uczestnicy: 

 • Będą znali techniki i narzędzia AgilePM oraz potrafili zastosować je w praktyce 
 • Poznają cykl życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM
 • Będą znali różnicę w prowadzeniu projektu w środowisku zwinnym, a podejściu klasycznym   (waterfall) 
 • Nabędą wiedzę umożliwiającą zdanie egzaminu AgilePM Foundation

Wymagania wstępne

 • Brak wymagań wstępnych.
 • Znajomość ogólnych zagadnień związanych z zarządzaniem projektami będzie pomocna. 

Metody szkoleniowe

Kliknij aby dowiedzieć się więcej na temat metody:

Miejsce Data Cena Język Metoda
Warszawa
25-26.06.2018
1500 PLN szkolenie tradycyjne
Gdańsk 16-17.07.2018 1500 PLN szkolenie tradycyjne
Łódź 16-17.07.2018 1500 PLN szkolenie tradycyjne
Kraków 23-24.08.2018 1500 PLN szkolenie tradycyjne
Warszawa 22-23.09.2018 1500 PLN szkolenie tradycyjne
Gdańsk 06-07.10.2018 1500 PLN szkolenie tradycyjne
Kraków 05-06.11.2018 1500 PLN szkolenie tradycyjne
Kraków 05-06.11.2018 1500 PLN szkolenie tradycyjne

*ceny nie zawierają podatku VAT

Nie widzisz dogodnego terminu szkolenia? Zapytaj o termin

Program

Dzień 1

Wprowadzenie
Czym jest AgilePM
Filozofia i pryncypia
Procesy AgilePM

Lunch
Role i odpowiedzialności
Produkty AgilePM

Praca indywidualna (powtórka materiału)

Dzień 2

Produkty AgilePM
Planowanie i kontrola
Lunch
Priorytetyzacja MoSCoW
Okienka czasu

Zarządzanie ryzykiem 
Szacowanie, pomiar i określanie wymagań
Podsumowanie szkolenia

Egzamin certyfikacyjny (opcja)
 

Organizacja

 • Preferowana sala z ustawieniem w podkowę, rzutnik, tablica, flipchart
 • Maksymalna liczba uczestników: 16
 • Szkolenie trwa od 9:00 do 17:00 każdego dnia
 • Istnieje możliwość zorganizowania sesji egzaminacyjnej pod koniec drugiego dnia szkolenia

Materiały szkoleniowe

 • Podręcznik uczestnika szkolenia zawierający prezentację szkoleniową oraz materiał referencyjny
 • Studium przypadku, ćwiczenia oraz przykładowe rozwiązania
 • Wskazówki dla zdających egzamin
 • Egzamin próbny wraz z odpowiedziami
 • Stanisław Matczak

  Stanisław Matczak

  Akredytowany trener Agile.

  Staszek od kilkunastu lat związany jest z rozwojem oprogramowania. Pracował jako programista, analityk, kierownik projektu oraz kierował zespołami wytwórczymi złożonymi z kilkunastu i kilkudziesięciu osób. Od kilku lat wdraża metody zwinne w dużych przedsięwzięciach IT, pracując zarówno z pojedynczymi zespołami, jak i wdrażając rozwiązania pozwalające na wspólną pracę wielu zespołów. Wdrażał framework Scrum do tworzenia międzynarodowych zespołów, które efektywnie pracowały nad wspólnym produktem. Duże doświadczenie z metodami Scrum, Kanban, AgilePM, coachingem oraz facylitacją pozwala mu na znajdowanie praktycznych rozwiązań dla omawianych problemów.

  Stanisław prowadzi następujące szkolenia:

  PDF
Wymagane
szkolenie?
Forma Liczba pytań Próg
zdawalności
Język Czas trwania
tak papierowa / online 50 50% / 40 min.

Dodatkowe informacje

 • Przygotowanie do egzaminu oraz egzamin certyfikacyjny organizowane są podczas drugiego dnia szkolenia. 
 • Egzamin składa się z 50 pytań testowych, próg zdawalności: 50% (25 poprawnych odpowiedzi na oceniane pytania).
 • Podczas egzaminu nie można korzystać z książek. W przypadku zdawania egzaminu po angielsku kandydat otrzymuje dodatkowe 10 minut czasu (razem 50 minut) oraz dopuszczalne jest korzystanie ze słownika angielsko-polskiego.
PMI®, PMBOK®, PMP®, CAPM® are registered trade marks of Project Management Institute, Inc.